Dags att ändra reglerna för att få förskoleplats

I november ändrade s-styret med moderaternas bifall reglerna för hur man får en förskoleplats. Det blev inget bra beslut. Det behöver ändras. Idag skriver vi Moderater därför att det är dags att se över dem igen. Barnfamiljer i Västerås bör ges möjlighet till att få en förskoleplats inom ett rimligt avstånd från bostaden. Läs artikeln …

Fortsätt läsa Dags att ändra reglerna för att få förskoleplats

Annonser

Lucka -22-

Kultur. Skapande. Konst. Intressant. Tre ord som dyker upp när jag tänker på kultur. Vi moderater tycker att det borde vara lagen om valfrihet så fler aktörer kan kan ge musikundervisning. Så fler barn kan få lära sig spela ett instrument. Vi tycker också att det ska skapas en Mälardalens symfoniorkester. Fler län som betalar …

Fortsätt läsa Lucka -22-

Lucka -21-

I veckan släppte Moderaterna ett program med 13 punkter för att få fler i jobb. Arbetslöshet är ett av de säkraste sätten att cementera utanförskap. SCB definierar utanförskapet som att det utgörs av personer med sociala ersättningar och bidrag, till exempel försörjningsstöd. Konsekvenserna av detta utanförskap kan bli katastrofala för individer, familjer och även samhället. …

Fortsätt läsa Lucka -21-

Lucka -20-

Bostadsbolaget Mimer kommer att införa parkeringsavgifter på alla sina parkeringar i Västerås, de som hyr idag får höjs avgift. Parkeringarna indelas i tre zoner, där city, Öster Mälarstrand och Lillåudden har dyrast parkering. Till skillnad från övriga av stadens parkeringar som beslutas av tekniska nämnden och parkeringsbolaget vars avgifter tas upp i kommunfullmäktige så tas …

Fortsätt läsa Lucka -20-

Lucka -19-

Igår presenterade regeringens utredare en ny "modernare" föräldraförsäkring så skriver SvD. Översynen skulle titta främst på tre områden; en mer jämställd föräldraförsäkring, bättre anpassning till olika familjekonstellationer samt hur reglerna kan förenklas. Utredaren kommer med förlaget att pappamånaderna ska gå från tre till fem månader. Alltså minskas föräldrarnas eget ansvar och möjlighet att påverka sina …

Fortsätt läsa Lucka -19-

Lucka -18-

Det är bra att röra på sig. Friskvårdsbidraget ger arbetsgivare rabatt för anställda att motioner. Av hävd ska det inte vara dyra sporter. Ishockey anses inte vara dyr men det gör ridning. Det är ett märkligt resonemang. En halv miljon svenskar rider. Många personer med en funktionsnedsättning finner stort samspel med hästar och kan komma …

Fortsätt läsa Lucka -18-