Viktigt med möjlighet till spontanidrott

Det har under senaste tiden varit en del artiklar och frågor kring  möjligheten till spontanidrott. Vi moderater tycker det ska vara enkelt att kunna idrotta i sitt närområde. I dagens VLT kan du läsa mer om vad vi driver i frågan.

Annonser

Lucka -7-

Ikväll på kommunfullmäktige togs årsplan för 2018 med investeringsbudget för 2018-2020. Det blev en oväntad utgång. I förslaget till s-styrets kompletterande årsplan hade en ny friidrottsarena tagits bort jämfört med beslutet i juni. Det tycker jag är högst olyckligt med tanke på att Nämnden för idrott och friluftsliv tagit beslut om att prioritera en ny …

Fortsätt läsa Lucka -7-

Stopp för könsseparerade badtider

Idag har Nämnden för idrott- och friluftsliv beslutat att inte längre tillåta offentlig finansierad könsseparerade badtider av kulturella skäl. Det var i samband med ett yttrande över en motion om könsseparerade badtider i kommunens verksamheter som nu ska vidare till kommunfullmäktige. Moderaterna och liberalerna skrev ett gemensamt yttrande över motionen som också bifölls av en …

Fortsätt läsa Stopp för könsseparerade badtider

Västerås framtida välfärd

Vid senaste kommunstyrelsen avslog s-styret vårt nämndinitiativ att lämna remissvar på SOU 2016:78. Genomförs förslaget som välfärdsutredningen kommit fram till så kan det få stora konsekvenser för Västerås stads service och alla välfärdstjänster till västeråsarna. Förslaget gäller förändringar i regelverken för verksamhet inom förskola, skola, hem för vård och boende (HVB), äldreomsorg och hälso- och sjukvård …

Fortsätt läsa Västerås framtida välfärd

Nej till avveckling av servicehus

Igår skrev Marcus och jag en artikel i VLT om äldreomsorgen i Västerås då vi är oroade över utvecklingen i äldreomsorgen. Det gäller på alla områden, att S-styrets budget inte håller, att många äldre får stå i långa köer till äldreboende och att anställda inte känner att de räcker till, vilket leder till hög sjukfrånvaro och en dålig arbetssituation. Att …

Fortsätt läsa Nej till avveckling av servicehus