Idrott ska ge glädje, gemenskap och stolthet

Genom att tidigt få prova på idrott och friluftsverksamhet uppmuntras barn och ungdomar till livslång fysisk aktivitet. Därför måste det vara lätt att kunna idrotta spontant i bostadsområdet som att det finns föreningar som kan erbjuda idrottsmöjligheter. Pandemin har påverkat idrotten negativt. Många har slutat att idrotta, andra har förändrat sitt idrottande och inte minstFortsätt läsa ”Idrott ska ge glädje, gemenskap och stolthet”