Projekt – spring i alla motionsspår i Västmanland

Jag är i mål! Jag har sprungit i alla motionsspårsystem i Västmanland.

Det hela började med att jag som friidrottare i tonåren var det ofta terrängtävlingar i olika motionsspår i grannkommunerna. Som student i universitetsstäder så sprang jag där. Som konferensdeltagare har jag passat på att springa i motionsspår eller stadsslingor i aktuell stad. I och med detta föddes tanken att springa alla motionsspår i hemlänet. Men jag gjorde inget mer. Många år senare träffade jag Miranda Kvist och läste hennes inlägg om erövringar av tunnelbanelinjer i Stockholm. Det fick mig att påbörja att springa alla motionsspår i Västerås. Efter det projektet blev det naturligt att nästa mål måste vara att springa alla i motionsspår i Västmanland. Coronapandemin och reserestriktioner och resor och lopp utomlands ställdes in så blev det naturligt att försöka klara dem innan pandemin är över. Samtidigt som jag sett bilder på köer från Björnön har det varit riktigt roligt att ha ett lokalt löpäventyr och på detta sätt komma undan folkmassorna och letat fram de mindre besökta motionsspåren. För de många gånger har jag varit helt ensam eller bara hälsat på en eller ett par personer.

Fortsätt läsa ”Projekt – spring i alla motionsspår i Västmanland”

Motionsspår i Sala

Sala har näst mest motionsspårsområden av länets kommuner, det beror på att varje tätort i kommunen har minst ett spår. De bjuder på stor variation, allt från naturstigar till breda grässpår för skidåkning. Överlag saknas dock information om var man kan parkera. Något som slår mig så här i efterhand är avsaknaden av utegym eller hinderbanor samt att alla utom ett är under milen.

Motionsspår vid Järndammen

Knappt 7 km utanför Sala tätort finns Järndammens motionsspår på 1,2km, 5 km, 6 km och 10 km. Vintertid prepareras spåren för skidåkning och friluftsanläggningen har en värmestuga, ett omklädningsrum med dusch och bastu och som är öppen för allmänheten vintertid lör- och söndag.

Detta är ett mysigt område utanför tätorten där spåren går runt Järndammen. Spåret är hyggligt kuperat, har fin skog och sjön är vacker. Här arrangeras Järndammsloppet av IFK Sala. Hit skulle jag kunna återkomma och springa.

Motionsspår Ökebron-Mellandammen

Detta spårsystem är antagligen det mest välbesökta och här finns ett 5 km spår varav 3 km är elbelyst. Man kan komma hit via ett anslutningsspår från Lärkans sportfält och den är på 1,5 km. Vintertid prepareras spåren för skidåkning och det märks hur spåret är lagt. Jag upplevde att det är lite oklart var man bör kliva på anslutningsspåret från sportfältet men när man väl kommer till spåret så finns en officiell startplats. Några få och mindre utegymsredskap finns.

Från Lärkans sportfält kan man också välja att springa längs med dammarna till Måns Olsstugan. Den leden heter Gröna gången och börjar i centrala Sala (Ekeby dammar), förbi Mellandammen följer sjön Långforsen och går till värdshuset Måns Ols. Som besökare fann jag lederna lite småstökiga att förstå hur de är sammankopplade, även om jag förstod det bättre när jag lämnade området. Väl i spårsystemet hittade jag en ytterligare led, Silvköparen (6,5 km) som går till Silvköparens Camping.

Ökebron-mellandammen

Motionsspåret Bråsta backe

Detta är ett naturspår i kuperad terräng 2,2km. Jag parkerade vid Mariebergsgatan. Det är en backe som man springer runt men också uppför och nedför. Trots sin enkelhet så var det roligt att springa här.

Under tiden jag höll på med projektet så har kommunens hemsida uppdaterats. För i början av året fanns ett naturspår med parkering vid Marielund, vid en vändplan.  Nu står det något om förlängning via en cykelbana från Bråsta backe. Naturspåret i Sörskogen är både roligt och mysigt. Lite som traillöpning började innan många av länets stigar blev upptrampade när corona slog till och mild vinter gjorde att marken inte skyddades av snö eller blev sönderkörda av mountainbikedäck.

Motionsspåret i Broddbo

Motionsspår på 2,2 km i skiftande terräng. Används vintertid för promenader och ett vindskydd fanns. Bättre upplevelse och hade en mer välskött stig än jag trodde på förhand. Här skulle jag kunna åka tillbaka för att åka skidor på vintern.

Motionsspåret i Hedåker

I Hedåker finns ett 1,7km elljusspår som preppas för skidspår på vintern. Knapp till belysning ska finnas även om jag inte såg den. Spåret har en extra sträcka och där finns en backe med. Ett trevligt spår men kanske inte något man behöver ta en extra omväg till.

Motionsspåret i Möklinta

Detta är nog en av länets olustigare motionsspår. För spåret som går runt en skjutbana och varningsskyltar om skjutbanan finns längs med hela spåret. Den är på 1 km med elljus och kan förlängas till 1,5 km. På vintern är det skidspår. Här hade kommunen kunnat göra någon skylt så man vet om någon är på skjutbanan eller inte. Jag för även om det hörs när skott väl avlossas så borde motionären få veta innan om det är säkert att springa här.

Motionsspåret i Ransta

I Ransta finns ett 2,5 km elljusspår som vintertid prepareras för skidåkning. Hyggligt kuperat. Motionären kan själv tända belysning (finns vid påfarten till spåret) och det står att den då är tänd under en timme. Här finns två grillplatser samt en rastplats under tak. Här också två finns MTB-spår, ett lätt och ett svårt. Här fanns skylt om att skogsmaskiner kört sönder MTB-leden på flera ställen och karta fanns var det var.

Motionsspåret i Salbohed

Det finns ett 1,5 km elljusspår som vintertid spåras för skidåkning. En knapp till belysning finns vid en gammal skidstuga på toppen av skidbacken, de som har en lift och två nedfarter. Så området bjuder på bra möjlighet till backträning finns. Om skidsystemet används nu för tiden vet jag inte. Två av vägarna in till spåret hade bommar, så den som ska försöka springa där kvällstid lär ha problem att se så väl leden som knappen. Än värre är att elsladdarna hängde oroväckande lågt på flera ställen och på ett ställe hade flera elstolpar ruttnat och låg ned. Det här måste åtgärdas. Konstigt att ansvarig förvaltningen inte har kontrollerat detta innan uppdatering på hemsidan.

Motionsspåret i Västerfärnebo

Det här spåret är gjort för skidåkning för det är väldigt brett och har gräsunderlag. Gräset var hyggligt nyklippt när jag var där. Spåret är 1,2 km och har elbelysning. Det finns tre påfarter till spåret. Knapp till belysning ska finnas vid samtliga påfarter enligt hemsidan men som besökare har man ingen aning om var, för skyltar saknas.

Motionsspåret Sätrabrunn-skidstadion

Vid Sätra brunns kurort finns Sätra skidstadion. Här finns motionsspår och vintertid konstsnöspår på 2,6 km samt elbelyst asfalterad slinga på 1,5 km för rullskidor. Motionsspåret är elbelyst med startknapp. Sprang här en tidig morgon och träffade på en grävling.

Bonus

Gruvdammsrundan med start i stadsparken. Rundan är på 26 km och är populär för vandrare och traillöpare. Den går delvis ihop med Järndammsrundan.

Motionsspår Norberg

Norberg har egentligen inga specifika löparspår utan motionsspåren är primärt gjorda för skidåkning. Skidspår innebär oftast att underlaget är mossa och gräs och spåren kan vara en vändslinga med en backe i ändarna.

Tre motionsspår finns.

Vid Klackbergsgården finns Vinterstadion. Här finns 10 km konstsnöspår, gruvhål och många skyltar med historisk information om stollgång och gruvdrift. Det finns även en blå grotta. Det är ganska backigt spår och här kan man även kliva på Bruksleden.

Norbergs Ok har en väldigt fin anläggning. Här finns ett stort utegym och lekplats för barn. Spåret är brett och helt i grus. En standard utöver det vanliga. Kanske beror det på att det på varje elljusstolpe finns sponsorskylt från lokala företag och privatpersoner. Här erbjuds också dusch (och bastu tror jag) för en mindre peng.

Vid Nickebo skola i Karbenning finns ett skidspår. Grus, bark och mossa. En sjö ligger i närheten med trevlig grillplats och badplats. Här finns ett 2,7 km spår med möjlighet att förlänga till 3,2 km. Upprustning tycks pågå med ny belysning. Spåret syns via Hitta.se

Motionsspår Fagersta

I Fagersta finns det två motionsspår. Vid sjön Eskiln finns Eskilnspåret. Den syns tydligt när man kommer från Fagersta och ska till Ludvika. Här finns en wakeboardanläggning och en camping. spåret är 2,5 km, har ljust grus och upplevelsen är att man ser så mycket var än man är i spåret. Det skapar en hög trygghetskänsla. Kommunen har kombinerat rundan med ett Hälsospår samt lagt in träningsredskap och kallar den delen för Styrkespåret.

Det andra spåret beskriver hemsidan som ”Fageråsen ligger på Andra Sidan ca 1 km från Fagersta centrum”. Inte helt enkelt att tyda för en som inte är från kommunen. Något enklare hade varit att säga att det ligger vid cykelparken. Då kommer man rätt direkt. I vilket fall finns ett eljusspår på 2,5 km. Väl på plats finns här fler skidspår, den längsta slingan blir 7,5 km. Det är skidspår så underlaget är delvis sankmark med gräs och mossa. Den korta slingan är bred och har grus.

Motionsspår Surahammar

I grannkommunen Surahammar finns det tre motionsspår som har elljus.

Den första är i Surahammar och har en längd på 3,3 km om man startar från Ekängen/Ekängsvägen. Spåret går runt en golfbana så se upp för golfbollar. Här finns någon station för styrketräning längs med banan.

Den andra ligger i Ramnäs. Jag parkerade vid en skola i närheten av en cykelpark. Själva spåret ligger öster om samhället och man behöver passera över järnvägen innan spåret börjar. Det finns två obevakade passager. Skulle säga att det är en bredare naturstig. Längden är 2,2km och är hyfsat trevligt.

Det tredje elbelysta spåret finns i Virsbo. Spåret ligger vid Skräddartorpet öster om Virsbo, längs med samma grusväg som till Hälleskogsbrännan.

Här finns en potential för man springer i eldhärjad skog, mystik blandad med äldre skog. Längden sägs på hemsidan vara 2,5km. Väl på plats finns det flera skidspår. Både ny och gamla elljusspår. Men här skulle jag vilja säga att området borde spärras av. Första gången som jag varit orolig för att fysiskt skada mig. Elledningar hänger och nuddar nästan marken och elstolpar lutar över spåret. Hörde ett brak och sedan föll en jättestor gran. Trots det hade de nyligen byggt ett mindre utegym med två tre redskap.

I Surahammar finns ytterligare ett motionsspår, ett utan elljus. Det är ett område som heter Lindmuren. Det går att parkera vid Surahammars golfbana och sedan gå in mot skogen till starten. Här finns 1,5km, 2,5 km, 5 km och 10 km. Men även delar av Bruksleden och via den kan man ta längre slingor än så samt till motionsspår på andra sidan väg 66. Även MTB-spår finns. Jag hade svårigheter att hitta markeringarna och hade bara en till funnits hade det inte varit några problem. Hamnade till slut så att jag sprang spåret baklänges. Trevlig naturstig upp på stenhällar och skogsvägar. Spåret går delvis längs med golfbanan.

Motionsspår Skinnskatteberg

I mitt projekt att springa i alla motionsspår i Västmanland så har turen kommit till Skinnskatteberg. Här finns riktigt fina skogar och många sjöar så motionsspåren bjuder på trevlig utsikt.

Vid Färna herrgård finns det enligt sidan 2,5 km spår. Men spåret hinner knappt börja innan det finns en skylt som visar ett spår som viker av på 7 km. Spåret är trevligt med många informationsskyltar, utsiktsplatser och statyer. Sedan delar sig spåret och här kan man välja på 2,5 km eller 5 km. Tog 5 km. Bitvis riktigt bra skyltat, andra sträckor fick man chansa. På slutet vid samhället försvann alla skyltar men eftersom jag siktade herrgården var det inga problem att hitta tillbaka. Anvisade slinga tog tydligen av åt vänster med en skillnad på kanske 200-300 meter.

Borntorpet

Kommunens stora motionsspår finns strax ovanför samhället. Här finns en 3 km elbelyst slinga samt en 5 km och en 10 km slinga. Skogen är otroligt mysig, stigen trevlig och korsas av flera stigar man känner för att sticka iväg på. De längre motionsspåren går som i ett u, så det gäller att uppmärksamma svängarna. Annars kan man som jag hamna någon helt annanstans. Hit kan man åka fler gånger och upptäcka alla stigar, övernatta och springa vidare. Här går delar av spåret på Bruksleden och elbelysningen kan man själv tända.

Fyra västeråsare berättar

Många vet inte ens om att den finns. Andra har sett den flyga över staden men inte upplevt. Fyra västeråsare berättar om vad ambulansflyget betyder för dem.

Vill du behålla ambulansflyget i Västerås ? Rösta nej till avveckling i folkomröstningen den 21 mars 2021.