Slöseri med skattemedel

Under kvällens kommunfullmäktige diskuterades bland annat en investering i ett omklädningsrum.

Fortsätt läsa ”Slöseri med skattemedel”

Motion bifallen

Under kvällens kommunfullmäktige blev det ovanligt många inlägg för min del.

Församlingen beslutade att investera i ett utebad vid Lögarängsbadet. Ärendet kommer ursprungligen från ett initiativ från oss moderater i dåvarande Nämnden för idrott och friluftsliv under 2017. Jag noterade att (s)-styret inte planerat för ett utebad. Ikväll blev det beslutat att det ska investeras i ett.

2017 skrev jag också en motion om att Västerås stad borde samarbeta med tex länsstyrelsen, region Västmanland och närliggande kommuner för att få till bättre digitala kartor. Funktioner som finns så var och en men skulle bli bättre om man samarbetade för västeråsarnas, turister och företagare. Liknande motion lades av Jenny Landernäs i Region Västmanland och den bifölls samma år. Ikväll biföll Västerås kommunfullmäktige min motion.

Social hållbarhet är viktigt invånarna känner framtidstro, gott liv och med god hälsa. För att det ska bli hållbart måste kommunen arbeta förebyggande förhindra att barn och ungdomar använder droger och hamnar i kriminalitet, bygga staden så det skapar mötesplatser och att flera nämnder samarbetar. Tyvärr saknar jag utvärdering av projekten i rapporten och om metoderna är validerade. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får en tung uppgift att göra en prioritering av projekten och att göra de projekt som fungerat till permanent verksamhet. I detta måste fler nämnder ta ett ansvar. Social hållbarhet kan inte bara ligga på en nämnd.

Det politiska året 2018

Ett valår är alltid händelserikt. På intet sätt kan en summering var rättvisande för allt som hänt men lite vad som jag minns och tar med mig under den ännu rätt nya mandatperiod.

Veterandagen firades i Västerås för första gången, efter en motion som jag lämnat in. Tyvärr var jag inte på plats då jag hade uppdrag i Stockholm. Säkerhetsfrågor i allmänhet har varit debatterade och informerade under året. Allt från personlig säkerhet, it-säkerhet, livsmedelsförsörjning, skyddsrum mm. Sjukfrånvaro, kompetensförsörjning, arbetsvillkor och löner har även detta år varit på min agenda. Arbetsgivarorganisationen Sobona lanserades.

Likaså har idrottsfrågor, folkhälsa och motionsvanor fyllt min tid. Vi fick besök av Peace run, de startade i Sofia och slutade i Lissabon och sprang förbi Västerås. I valet körde jag valrörelse på riktigt med löppass. Politiska diskussioner och träning. Laga potthål, fler hundrastgårdar, säkerhet för båtägare och tillåt gårdsförsäljning är några andra frågor som jag drivit. För rapport om mandatperioden 2014-2018.

Våren ägnades mycket åt att göra en kokbok som skulle användas i valrörelsen. Toppkandidater från hela länet delade med sig av recept och några politiska rader. Ett uppskattat kampanjmaterial.

Det blev paneldiskussion i Almedalen om hur Västerås skulle kunna se ut 2070. Roligt att ha längre perspektiv i samtalen. Annars var Almedalen sig lik med mycket folk, seminarier och vackert väder.

Det blev några vigslar men tyvärr inte så många då mitt schema inte gjort det möjligt att ta så många vigslar (brudparet har ofta bestämd tid och datum för sin stora dag).

Genom Jarl Hjalmarssons stiftelsen fick jag besök från vårt systerparti i Georgien. De fick hänga med under några dagar i valrörelsens intensivare del.

Hur det gick i valet för Moderaterna i Västerås? Det har jag skrivit om här. Moderaterna har gjort ett hyggligt val. Liberalerna? Inte det superval som deras gruppledare vill påskina i artiklar i VLT.

Valresultat 2002-2018 i Västerås

Efter valet så fick jag förnyat förtroende att vara oppositionsråd för Moderaterna i Västerås och blev 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden och fortsätter som 2:e vice ordförande i nya nämnden Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. I tekniska nämnden har vi rivstartat och lagt nämndinitiativ på varje nämndmöte. I idrottsnämnden är alla andra från min grupp nya så där har det mer handlat om att inviga dem i det politiska arbetet och inte minst hitta formerna i den nya nämnden som har nya ansvarsområden.

Hur det går nationellt med regeringsfrågan det får vi reda på under 2019. Att nästa år kommer bli spännande och nästan lika händelserikt kan vi alla räkna med. Val till europaparlamentet med toppkandidat från Västmanland är spännande inslag till kommunpolitiken.