Fridnässkolan nedläggningshotad

Fridnässkolan är en av Västerås vackraste skolor och ligger i ett bostadsområde. Eleverna kan gå till skolan utan att föräldrarna behöver vara oroliga. Fridnässkolan är återigen nedläggningshotat då S-styret i Västerås har meddelat att de kommer att lägga ned skolan. De vill bygga en ny skola så barnen måste ta sig över en järnväg och …

Fortsätt läsa Fridnässkolan nedläggningshotad

Annonser

Dags att sänka skatten i Västerås

Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Delårsbokslut för Västerås stad visar på en ökning av resultatet i jämförelse med budget från 146 till 173 miljoner kronor när jämförelsestörande poster är borttagna. Det totala resultatet är 290 miljoner kronor. En kommun får och ska aldrig ta ut mer skatt än nödvändigt. Prognosen visar att västeråsarna är …

Fortsätt läsa Dags att sänka skatten i Västerås

Byggnation i samförstånd

Det har de senaste åren skett en förtätning i Västerås. I början fanns en massa tomma ytor som kunde bebyggas. Nu känns det som det börjar ha gått för långt. Vi vill bygga Västerås i samförstånd med västeråsarna. Vi säger nej till 10-våningshus vid vargens vret aka Norrmalm. Igår skrev moderaterna i VLT.

12 förslag för ökad trygghet

Allt för många västeråsare utsätts för våldsbrott. Det skapar otrygghet. Moderaterna i Västerås har därför idag tagit fram 12 förslag för att öka tryggheten. Unga personer som begår ett brott måste snabbt få en reaktion från samhället. Det är en orsak till att unga som begår brott ska inom 24 timmar anmälas till socialtjänsten och …

Fortsätt läsa 12 förslag för ökad trygghet

Förenkla för företagare – ny motion

Vanligtvis börjar vi 16.00 (om det finns många frågor och interpellationer redan 14.00). Men idag började vi 8.30 med planerad slut 23.00. Det var en tidigt start med "snabba" frågor.  Idag hade jag dessutom Hillevi Rudolf som  praktikant med på mötet. Hon var med heroiskt länge.   Foto: Pia Rudolf. Lagom till morgonfikat kom ett antal beslutsärenden. …

Fortsätt läsa Förenkla för företagare – ny motion

M drivande att stoppa könsseparerade badtider

Det har diskuterats separata badtider i över ett år. Vid senaste kommunfullmäktige så behandlades ärendet. Och S-styret yrkade på att det skulle finnas. Moderaterna har varit pådrivande för att stoppa de könsseparerade badtiderna. Nu tycks det ändå som om s-styret kommer att acceptera Nämnden för idrott och friluftslivs majoritetsbeslut. Med anledning av en artikel i …

Fortsätt läsa M drivande att stoppa könsseparerade badtider

Socialdemokraterna vill ha könsseparerade badtider 

Debatten om könsseparerade badtider har pågått i över ett år i Västerås. Ikväll diskuterades till slut en motion i ämnet. Debatterna i Nämnden för idrott och friluftsliv har varit hårda. Missade debatten när en interpellation framställdes så hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. Det blev ändå en rätt sansad debatt.  Jag har …

Fortsätt läsa Socialdemokraterna vill ha könsseparerade badtider 

Ägardirektiv till kommunala bolag

Vid kvällens kommunfullmäktige behandlades ägardirektiv. Det blev en lång debatt med närmare 90 inlägg som tog över två timmar. Jag tycker denna hantering har varit bedrövlig. Moderaterna gjorde ett tydligt alternativ som inte var lika detaljreglerat och som var tydligare. Dessutom utan märkliga 10 årsplaner som bolagen ändå bara kommer att skriva fiktiva siffror. Koncernbolaget …

Fortsätt läsa Ägardirektiv till kommunala bolag