Motionsspår i Sala

Sala har näst mest motionsspårsområden av länets kommuner, det beror på att varje tätort i kommunen har minst ett spår. De bjuder på stor variation, allt från naturstigar till breda grässpår för skidåkning. Överlag saknas dock information om var man kan parkera. Något som slår mig så här i efterhand är avsaknaden av utegym eller hinderbanor samt att alla utom ett är under milen.

Motionsspår vid Järndammen

Knappt 7 km utanför Sala tätort finns Järndammens motionsspår på 1,2km, 5 km, 6 km och 10 km. Vintertid prepareras spåren för skidåkning och friluftsanläggningen har en värmestuga, ett omklädningsrum med dusch och bastu och som är öppen för allmänheten vintertid lör- och söndag.

Detta är ett mysigt område utanför tätorten där spåren går runt Järndammen. Spåret är hyggligt kuperat, har fin skog och sjön är vacker. Här arrangeras Järndammsloppet av IFK Sala. Hit skulle jag kunna återkomma och springa.

Motionsspår Ökebron-Mellandammen

Detta spårsystem är antagligen det mest välbesökta och här finns ett 5 km spår varav 3 km är elbelyst. Man kan komma hit via ett anslutningsspår från Lärkans sportfält och den är på 1,5 km. Vintertid prepareras spåren för skidåkning och det märks hur spåret är lagt. Jag upplevde att det är lite oklart var man bör kliva på anslutningsspåret från sportfältet men när man väl kommer till spåret så finns en officiell startplats. Några få och mindre utegymsredskap finns.

Från Lärkans sportfält kan man också välja att springa längs med dammarna till Måns Olsstugan. Den leden heter Gröna gången och börjar i centrala Sala (Ekeby dammar), förbi Mellandammen följer sjön Långforsen och går till värdshuset Måns Ols. Som besökare fann jag lederna lite småstökiga att förstå hur de är sammankopplade, även om jag förstod det bättre när jag lämnade området. Väl i spårsystemet hittade jag en ytterligare led, Silvköparen (6,5 km) som går till Silvköparens Camping.

Ökebron-mellandammen

Motionsspåret Bråsta backe

Detta är ett naturspår i kuperad terräng 2,2km. Jag parkerade vid Mariebergsgatan. Det är en backe som man springer runt men också uppför och nedför. Trots sin enkelhet så var det roligt att springa här.

Under tiden jag höll på med projektet så har kommunens hemsida uppdaterats. För i början av året fanns ett naturspår med parkering vid Marielund, vid en vändplan.  Nu står det något om förlängning via en cykelbana från Bråsta backe. Naturspåret i Sörskogen är både roligt och mysigt. Lite som traillöpning började innan många av länets stigar blev upptrampade när corona slog till och mild vinter gjorde att marken inte skyddades av snö eller blev sönderkörda av mountainbikedäck.

Motionsspåret i Broddbo

Motionsspår på 2,2 km i skiftande terräng. Används vintertid för promenader och ett vindskydd fanns. Bättre upplevelse och hade en mer välskött stig än jag trodde på förhand. Här skulle jag kunna åka tillbaka för att åka skidor på vintern.

Motionsspåret i Hedåker

I Hedåker finns ett 1,7km elljusspår som preppas för skidspår på vintern. Knapp till belysning ska finnas även om jag inte såg den. Spåret har en extra sträcka och där finns en backe med. Ett trevligt spår men kanske inte något man behöver ta en extra omväg till.

Motionsspåret i Möklinta

Detta är nog en av länets olustigare motionsspår. För spåret som går runt en skjutbana och varningsskyltar om skjutbanan finns längs med hela spåret. Den är på 1 km med elljus och kan förlängas till 1,5 km. På vintern är det skidspår. Här hade kommunen kunnat göra någon skylt så man vet om någon är på skjutbanan eller inte. Jag för även om det hörs när skott väl avlossas så borde motionären få veta innan om det är säkert att springa här.

Motionsspåret i Ransta

I Ransta finns ett 2,5 km elljusspår som vintertid prepareras för skidåkning. Hyggligt kuperat. Motionären kan själv tända belysning (finns vid påfarten till spåret) och det står att den då är tänd under en timme. Här finns två grillplatser samt en rastplats under tak. Här också två finns MTB-spår, ett lätt och ett svårt. Här fanns skylt om att skogsmaskiner kört sönder MTB-leden på flera ställen och karta fanns var det var.

Motionsspåret i Salbohed

Det finns ett 1,5 km elljusspår som vintertid spåras för skidåkning. En knapp till belysning finns vid en gammal skidstuga på toppen av skidbacken, de som har en lift och två nedfarter. Så området bjuder på bra möjlighet till backträning finns. Om skidsystemet används nu för tiden vet jag inte. Två av vägarna in till spåret hade bommar, så den som ska försöka springa där kvällstid lär ha problem att se så väl leden som knappen. Än värre är att elsladdarna hängde oroväckande lågt på flera ställen och på ett ställe hade flera elstolpar ruttnat och låg ned. Det här måste åtgärdas. Konstigt att ansvarig förvaltningen inte har kontrollerat detta innan uppdatering på hemsidan.

Motionsspåret i Västerfärnebo

Det här spåret är gjort för skidåkning för det är väldigt brett och har gräsunderlag. Gräset var hyggligt nyklippt när jag var där. Spåret är 1,2 km och har elbelysning. Det finns tre påfarter till spåret. Knapp till belysning ska finnas vid samtliga påfarter enligt hemsidan men som besökare har man ingen aning om var, för skyltar saknas.

Motionsspåret Sätrabrunn-skidstadion

Vid Sätra brunns kurort finns Sätra skidstadion. Här finns motionsspår och vintertid konstsnöspår på 2,6 km samt elbelyst asfalterad slinga på 1,5 km för rullskidor. Motionsspåret är elbelyst med startknapp. Sprang här en tidig morgon och träffade på en grävling.

Bonus

Gruvdammsrundan med start i stadsparken. Rundan är på 26 km och är populär för vandrare och traillöpare. Den går delvis ihop med Järndammsrundan.

Annons
%d bloggare gillar detta: