Tänk efter före

Inom sjukvården finns begreppet den gyllene timmen, som innebär att en person som råkat ut för ett trauma har större chans att överleva om den får vård inom en timme. Ett trauma kan till exempel vara hjärtstillestånd, stroke eller skador efter en fordonsolycka.

Vid organtransplantation bör organet vara på plats hos mottagaren inom 4–24 timmar beroende på organ. Det kräver god logistik och snabb transport då organtransplantationer sker vid fyra sjukhus i Sverige. Varje år görs omkring 50 organtransporter via Västerås flygplats.

Det finns olika transportsätt som kompletterar varandra. Ambulanser är bra vid tillbud i det egna upptagningsområdet. Region Västmanland har 16 ambulanser dagtid och 11 på natten. Responstiden är 20 minuter enligt SKR:s rapport (2016, Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden).

Helikopter är bra att använda från otillgänglig olycksplats till sjukhus men till mycket hög kostnad, som jämförelse Region Värmland betalade 2019 över 83 000 kronor per flugen helikoptertimme. Region Västmanland har ingen egen helikopter, vid behov skickas en förfrågan om någon annan part har någon ledig.

Flygplan är mer ekonomiskt än helikopter oavsett distans och för vägambulans på sträckor 25 mil eller längre. Flygplan klarar dessutom längre transporter, svårare väder, går snabbare och kan ta fler liggande patienter än helikopter men behöver en flygplats för att kunna starta och landa (enligt faktaunderlag Nationell flygambulans 2019).

Det är vanligt att patienter transporteras från ett sjukhus, i den region den skadats eller blivit sjuk, till ett sjukhus i hemregionen eller för att avlasta ett sjukhus till ett annat. En region som är kostnadsmedveten kan låta en patient få flera flygningar; exempelvis patient A får två flygningar, en för att mellanlanda och hämta upp patient B innan de kommer till destinationen. I dessa fall samt när patient från sjukhus utomlands ska till Sverige används ofta flygplan.

Det är här Västerås flygplats kommer in. Genom att använda Västerås flygplats förkortas restider för patienter och organdonationer samt sparar pengar för regioner då de tankar på flygplatsen så att de snabbare kan vara beredda för nytt uppdrag.

Om Västerås flygplats läggs ned kommer det att få effekter för västmanlänningar men även för skadade och patienter i andra regioner. Tror du som läsare att det kommer att behövas fler vägambulanser för att transportera patienter till andra sjukhus? Tror du att det leder till att fler patienter kommer att få längre transporttider eller få vänta längre på att en ambulans ska komma? Tror du det kommer leda till fler eller färre organdonationer?

Har kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) fört samtal med regionen om konsekvenser för patienter och ekonomiska följder för Region Västmanland vid en nedläggning av Västerås flygplats?

Anna Hård af Segerstad,

oppositionsråd (M)

Vill du ha folkomröstning om flygplatsen?

En västeråsare har startat en namninsamling för att få till en folkomröstning om flygplatsen i Västerås. Det behövs 12 000 västeråsare som skriver under för att det ska bli verklighet. Bifogar även lista för en person samt för flera underskrifter. Skriv ut, följ instruktion och skriv under. Har du ingen skrivare? Besök tex restaurang Officiersmässen i Västerås så finns listor där.

Flygplatsen nedläggningshotad igen

I förra veckan gick S, mp och l ut med att de vill lägga ned flygplatsen. Att de två senare vill göra det är ingen nyhet men att socialdemokraterna svänger från valet och till nu är noterbart och beklagligt. De tre partierna körde över sin samarbetspartner centerpartiet. Vilket är anmärkningsvärt och än mer att det inte fått några konsekvenser.

För många år sedan skapades Facebook gruppen Västerås flygplats vänner, det är en gruppspel nu har över 4000 medlemmar. Det ger kraft och det syns på insändarsidorna. Vill du också behålla flygplatsen ? Gå gärna med i gruppen.

Jag har så klart skrivit flera artiklar den senaste handlar om vilken av regional flygplatser och en viss oro över hur kompetensförsörjningen av piloter ska fortsätta om flygplatsen skulle läggas ned.

Debatt om Kristiansborgsbadet

Inför förra sommaren förberedde nämnden för idrott, fritid och förebyggande en avveckling av Kristiansborgsbadet. Personal sade upp och kostnaden blev till slut 3,7 miljoner koronor.

När väl badet var stängt visade det sig att den tilltänkta köparen hopat av för att detaljplaner inte var framtagna och i närheten att bli antagen. Då fick fastighetsnämnden driftskostnad i storleksordningen 600 000 kr per månad. Detta var under hösten.

Samtidighet fick jag veta att byggnadsnämnden medvetet inte tagit fram detaljplaner som behövs för byggnation. Då valde jag att lämna in en interpellation som fick ett svar ikväll.

Efter inlämnandet fick den nuvarande hyresvärden till slut till en möjlighet att på kort sikt hålla Kristiansborgsbadet öppet för vuxna västeråsare att simma och på så sätt minskade kostnader för fastighetsnämnden. Nu har det gått så långt att få svar att oppositionens instrument tappat sin funktion.

På senaste byggnadnämndmötet antogs en detaljplan för en av de två detaljplanerna som behövs för att en privat aktör ska kunna driva badet vidare. Vi moderater kommer att fortsätta följa frågan om detaljplan, bygglov och västeråsarnas möjlighet att använda badet.

Synliggör och uppmärksamma små och medelstora företag

Många arbeten skapas i små och medelstora företag. Flera företag upplever problem med kommunala beslut och har ont om tid för annat än att just få företaget att gå runt. Moderaterna vill att det ska vara enklare att bli företagare och möjlighet att växa.

Under kvällens kommunfullmäktige har företagens villkor och vad kommunen kan göra för att underlätta för små och medelstora företag. Detta då Elisabeth Unell och jag lämnat in en motion om att (åter)införa företagsnära.

Fortsätt läsa ”Synliggör och uppmärksamma små och medelstora företag”