Förslag lagda i idrottsnämnden

Kort rapport om våra moderata förslag i nämnden för idrott, fritid och förebyggande (oftast även tillsammans med kristdemokraterna.
Det skapades en ny nämnd med det nya ansvarsområdet med förebyggande arbete. Så första månaderna var det en hel del ny information och att få till arbetssätt samt organisationsstruktur. 2019 var vi på gång med många förslag. 2020 präglades av intåget av coronaviruset, många digitala möten och nya förutsättningar. 2021 hade läget stabiliserat sig och många nya förslag kunde lämnas in. 2022 har handlat om att hitta tillbaka till fysiska möten och avslut på mandatperioden med många informationsärenden och svara på remisser på motioner.

Person hoppar i en lekhage

2022 (jan-juni)
• Skötsel egendrift för föreningar – indexering av ersättning
• Plan för konstgräsplaner

2021
• Brottsförebyggande information till nämnden
• Möjlighet för större båtar i gästhamnen
• Hembesök till ungdomar som är i riskzon för narkotikamissbruk
• Motverka våld i ungas nära relationer
• Brottsförebyggande arbete och trygghet Rönnby och Önsta Gryta
• Rörande självmordspreventivt arbete i Västerås kommun
• Om att starta fritidsklubb på Hammarby
• Rocklunda och ny friidrottsarena i Västerås
• Proaktivt förebyggande arbete för ökad trygghet i centrumnära område

2020
• Föreningsdrift
• Skapa en Swimrun bana i Västerås
• Dags för fler trygghetsåtgärder – inför kameraövervakning
• Trygghet i kommunens motionsspår

2019
• Betala med kontanter i ”Nya Lögarängsbadet”
• Förebyggande arbete i Västerås
• Införandet av Barnrättslagen
• Minska narkotika vid fritidsgårdar
• Pröva fritids med idrottsprofil
• Utrustning till utegym
• Åtgärder mot våldsbejakande extremism

Annons
%d bloggare gillar detta: