Vad gör glass och tobaksföretag för att minska nedskräpningen?

I Västerås så kostar nedskräpningen omkring 10 miljoner kronor. Vilket mer eller mindre är onödiga kostnader för skräpet borde vara i papperskorgar eller lämnas på återbruk. Följer man avfallstrappan så är de olika stegen att minska avfallet, återanvända, återvinna, energiåtervinning och sista steget är att deponera.

När jag plockat skräp så har jag noterat att det är tre typer av förpackningar och produkter som oftare slängs i naturen. Glasspapper, cigarettfimpar och snus. Det stämmer till viss del med Håll Sverige rents rapporter. I centrum är fimpar och snus vanligast. Vad gör företagen som gör dessa produkter för att minska avfallet och återvinna så mycket som möjlig? Varför berättar dessa företag inte om vad de gör? Är de okej med att deras kunder slänger deras produkter i naturen?

Kampanjmaterial anti-nedskräpning från Moderaterna i Västerås. Mobil fickaskkopp eller insamling för tuggimmi.

Jag tog därför kontakt med några företag och har fört en dialog med några av dem om förpackningar, lagstiftning, återvinning och hållbarhet. Försöker nedan kortfattat berätta om hur de företag som svarade arbetar för att minska nedskräpning.

Snabbast att svara var GB Glace/Unilever. De förser sina kunder med papperskorgar. Omkring 20 000 papperskorgar finns idag utplacerade i Sverige. De betalar också till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som erbjuder återvinningssystem för förpackningar. På förpackningarna så finns symbol för att förpackningen ska slängas i papperskorgen. Glassomslag är huvudsak tillverkade av mjukplast (polypropen) som i vissa fall kan vara belagda med ett tunt skikt av aluminium. Och hur bör förpackningarna sorteras? Omslagen bör materialsorteras som plast eftersom merparten av materialet är plast. De kan också sorteras som brännbart material direkt i hushållssoporna. För den som vill läsa mer om Unilever jobbar globalt med plast-frågan.

När det gäller alkohol och tobak så påverkas deras produkter av flera olika lagar och inte minst marknadsföringen. Det påverkar också deras sätt att arbeta. De kan helt enkelt inte marknadsföra sitt miljöarbete som andra företag kan göra. Swedish Match valde därför att ringa upp mig. Flera av dessa företag har samarbete med Håll Sverige rent. Till exempel Swedish Match och Philip Morris. Alla tycks dock inte gilla detta.

Ett sätt att undvika att prillor kastas på gatan är att de sedan början av 1990-talet försett samtliga dosor med så kallade skräplock där konsumenten kan lägga den förbrukade produkten i stället för att slänga den på gatan.

Tobak är biologisk och snuset i sig bryts alltså ner snabbt, medan prillpapperet som omsluter portionsförpackningar som består av cellulosa bryts ner långsammare. Därför ska prillor inte slängas i naturen. Snusdosorna och lock är fullt återvinningsbara. De gjorde ett försök att panta dosan.

Skruf har också snusdosor som för närvarande är återvinningsbara. De påpekar att den stora flaskhalsen när det gäller återvinning av plastförpackningar är att det inte finns tillräckligt bra anläggningar för att återvinna plasten. Det är i många fall är billigare att köpa ny plast än återvunnen plast. De tar också upp problemen med konsumentupplysning pga lagen om marknadsföring av tobaksprodukter.

Tuggummiförpackning med budskap att inte skräpa ned från Moderaterna i Västerås.

Philip Morris är sist att svara. De har oväntat en annan approach. De skriver att för att vara ett hållbart företag att de inte vill att någon ska röka och för att få folk att sluta röka. De berättar om forskning de medfinansierar.

Angående fimparna så ser de gärna fasta askkoppar och mobila lösningar, såsom fickaskkoppar. I ett av deras märkens cigarettpaket finns en akutaskkopp i locket. De har information om att man ska fimpa rätt på insidan av locket i varje paket. De erbjuder fickaskkoppar genom butik och tillsammans med samarbetspartners som Håll Sverige Rent. De skriver om nudgeing/beteendepåverkan och har gjort film. För de rökfriaprodukterna (elektroniska) finns det retursystem. Och även de är med i FTI. De har en hållbarhetsrapport.

Förpackningsinsamlingen (fti) samlar in förpackningar och ser till att de kommer till återvinning.

Sammanfattningsvis så känns det skönt att de flesta företag valde att svara, att de vill ha en dialog och berätta om sitt arbete. De har anti-nedskräpningsarbete och förpackningsförbättringar pågår ständigt. Håll Sverige rent har fickaskkoppar som går att köpa för den som vill få tag på sådan.

För den som vill sluta röka och information om effekter av rökning och snusning. Och varför det kan vara svårt att sluta äta glass/godis.

Annons
%d bloggare gillar detta: