Chockad s-ordförande

I dagens VLT är det en chockad s-ordförande som svarar om det bristande underhållet av vägar och cykelbanor. Hur kan hon vara det?

De senaste åtta åren har tekniska nämnden påtalat brister och från oss moderater har fått i våra budgetar och i förhandlingar fått extra anslag. Förra mandatperioden handlade om i princip två frågor. Bristande underhåll uppåt 200 miljoner i skuld och att inte öka eller införa fler P-avgifter. En av de sista utredningarna vi har väntat på är just konsultrapporten om det bristande underhållet. En bil har mätt hålen och andra typer av skador på alla gator och cykelbanor. Under sen sommaren/hösten. I dagens tidning står siffran 170 miljoner kronor på bristande underhåll. Vägar måste renoveras annars kan de behövas stänga av…Fortsätt läsa ”Chockad s-ordförande”

Annons

Nu är det klart – karriärtjänster för socialsekreterare införs

Moderaterna gick till val på att införa karriärtjänster för socialsekreterare. Vi vill försöka få till en bättre situation arbetssituation så att de kan hjälpa dem som behöver mest hjälp när den egna kraften inte räcker till. Förslaget presenterades den 5 september i vårt kommunala handlingsprogram och i fördjupningsprogrammet – När den egna kraften inte räcker till.

Under december och i veckan förhandlade Arbetsgivardelegationen och kom till beslutet att ge 7 miljoner kronor till karriärtjänster för socialsekreterare och biståndshandläggare. Därtill avsätts 2 miljoner kronor för att satsa på specialpedagoger och speciallärare. Det är angeläget och något som Moderaterna kämpat för.

Situationen för socialsekreterarna har under en tid varit mycket svår och vi hoppas att detta ska få fler att stanna kvar och få sökande till de ännu obesatta tjänsterna.

S-MP skickade under fredagen ut ett pressmeddelande som antyder att det är de som drivit frågan. Det stämmer inte. De kom på förslaget först efter att S-styret presenterade sitt nya program i oktober. Deras första yrkande innebar att de miljoner som satsas skulle delas på flera yrkeskategorier. Delas miljonerna upp för mycket, blir det tyvärr inte mycket av löneökningen till de anställda. Därför prioriterade vi moderater socialtjänsten, som har stora problem som vi är angelägna att lösa. Vår linje vann till slut.

Det känns därför riktigt bra idag trots opposition att kunna göra mandatperiodens första bock i handlingsprogrammet.

Prioriteringar i den nya nämnden för idrott och friluftsliv

I går skrev mina moderata nämndkollegor och jag i VLT om vad vi kommer att driva under denna mandatperiod. För efter valet har Västerås fått en ny nämnd för idrott- och friluftsliv och som hanterar många frågor som intresserar västeråsarna. I det arbetet har föreningslivet särskilt stor betydelse. Det ger barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid och det bidrar till samhällsengagemang och ansvarstagande.

Du kan läsa artikel i sin helhet här.