Nytt jättebolag i Västerås

Vid veckans kommunstyrelsemöte vill s-styret ta beslut om att bilda ett stadshusab. Vi moderater tycker inte det är en bra idé av flera orsaker.

För vid stadshusabet kommer makten över stadens bolag koncentreras ytterligare till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i Västerås. Vi ser också att Socialdemokraterna är beredda att höja skatten för stadens medborgare men de gör allt för att skatteplanera för det offentliga. Det rimmar illa.

Moderaterna i kommunstyrelsen har skrivit en artikel i VLT.

Oroade företagare

För en tid sedan bjöd Svenskt Näringsliv in studiebesök hos några av sina medlemmar, olika företag i bland annat Västerås. Jag har passat på att träffa flera av dem för att bland anant lära mig mer om verksamheter som berörs av de beslut vi tar i kommunen om äldreomsorg och hemtjänst.

Några frågor som kom upp och som vi hade en disskution om hos företag jag besökte var upphandlingarnas utformning. Hur kan de göras enklare? Är det alltid pris som är avgörande? Hur säkerhetsställer man kvaliten?

Lagen om Valfrihet var en annan fråga som företagen talade om. Där företag som uppfyller kvalitetskrav får vara med som utförare. Det underlättar för nya företagare att få kunder utan tidskrävande upphandlingar. Det gör att kunden också kan byta utförare om den inte är nöjd.

Det som alla företag tog upp och som oroade dem alla är diskussionen om att inte tillåta vinster i välfärden. Flera företag hade funderingar på expansion som skulle vara bra för kommunen och dess invånare men allt har avstannat i väntan på besked.

Det har varit bra besök med många viktiga diskussioner om företagande, möjligheter, anställningsvillkor och utmaningar inför framtiden.

Invigning av Innovative Sweden 

Under eftermiddagen invigs utställningen Innovative Sweden. Men först får gästerna inspiration av Donnie SC Lygonis, KTH Innovation, där han jobbar med forskare och studenter att gå från idé till marknad.   

Han berättar om innovationer, historia och en massa roliga berättelse. Från Idè via uppfinning till innovation. 

Skönt slut på arbetsveckan. 

Om utställningen
Svenska innovationer inom ICT, Life Science, Clean Technology och gaming finns med i utställningen. 

Utställningen initierades av Svenska Institutet för att öka kunskapen om att Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen. Dessutom ville de visa att det finns idéer om hur vi kan möta morgondagens utmaningar.

Den internationella turnén startade på Standard University i Silicon Valley 2011 och avslutades 2014 i Asien. Nu finns den i Expectrum, Västerås. 

Nya utmaningar

Idag har Sveriges kommuner och landstings, SKL, haft styrelsemöte. Där valdes jag in i den tunga förhandlingsdelegationen som arbetsgivarpolitisk frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö.

Förhandlingsdelegationen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för SKLs medlemmar, till exempel Västerås stad och Västmanlands läns landsting.

– Att vara med och träffa avtal som arbetsgivarorganisation är en av SKLs viktigaste uppgifter. SKLs är Sveriges näst största arbetsgivarorganisation och ansvarar för att förhandla fram kollektivavtal för alla som arbetar i offentlig sektor. Det är ett stort ansvar och jag är glad att få vara med i det arbetet.

Budgetkonferens

I dagarna två har vi haft budgetkonferens med kommunfullmäktigegruppen. Temat var budget 2016. Kommunens ekonomiska förutsättningar presenterades av ekonomistrategen. Stadsdirektören berättade om vad en stadsdirektör gör och så klart en presentation av sig själv.

Vårt kommunala handlingsprogram gicks igenom. Efter bra diskussioner lades strategier och idéer presenterades. 

Målsättningar för gruppen gjordes medans snön vräkte ner. Vilket gjorde att på morgonen dagen efter var hela området täckt med snö. En vacker syn som jag tyvärr glömde ta kort på. Efter utvärdering och summering var det bara att skrapa rutan och köra hemåt. 

UF-mässaI dagarna två har det Ung företagsamhet i Västmanland haft mässa i Bombardier arena i Västerås. Jag har som en del av juryn varit på plats för att träffa gymnasieeleverna, kollat in deras presentationer, montrar och produkter. Hallen sprudlar av energi och kreativitet. Det var totalt 140 företag som presenterade sig och sina produkter. Jag var med i juryn som skulle utse årets tjänsteföretag bland de 15 företagen som ställde upp i den kategorin. Med några kriterier skulle tre pristagare tas ut. Ett hårt men roligt jobb. 

Det är också väldigt kul att kolla in alla produkter som säljs, en del rena inköp och sedan försäljning till egna innovationer och skapelser. En av mina favoriter var Tech4all, The bucket list och Integrera mera. 

Alla jurygrupper sponsras av ett företag, förening eller organisation. Jag var där som representant för Rotary. Där alla klubbar samt Rotaract i staden har gått ihop om att sponsra ett pris. Svenskt näringsliv, ABB, näringslivvästerås och Almi är andra sponsorer.  Vi var flera i de olika juryna som konstaterade att det här är en av de roligare dagarna på året. Nu kan vi bara önska vinnarna lycka till i finalen i Stockholm. Den som vinner där går vidare till den internationella finalen.