Nyinvigning av brandstation

Idag hade Mälardalens Brand- och räddningsförbund invigning av den om- och tillbyggda brandstationen på Brandthovda. Jag var så klart där som fd ordförande i direktionen.

Stationens ombyggnation har varit efterlängtad och diskussion pågick under min tid i direktionen. Stationen är nu utbyggd med ny vagnhall för släckbil, 42 m hävare, vattendykarbuss och tankbil. Därtill en nybyggd tvätthall och ombyggda lokaler för bl.a. modern slangtvätt, underhåll av skyddskläder och dykmateriel.

Det är en byggnation som i är i storleksordningen mellan halva till en fjärdedel av kostnaden hos andra räddningsförbund. Tack vara att alla hjälpts åt och även tänkt igenom planeringen av utrymmen. 

 Invigningen skedde genom att ordföranden fick använda en skärmsläckare från en av brandbilarna. På bilden är det dock en av brandmännen som kontrollerar skärmsläckare innan användandet.

Det blev också samtal om det konfliktvarsel som brandmännens riksförbund lagt, jämställdhet inom räddningstjänsten och miljö- och säkerhetsåtgärder på brandstationer.

Vi fick en guidad tur i lokalerna sedan var jag tyvärr tvungen att gå för att ha möte med Nämnden för idrotts- och friluftliv.

Nej till kvotering

Ikväll har kommunfullmäktige diskuterat folkpartiets motion om att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de kommunala bolagens styrelser. 

Förslaget till beslut var att bifalla den. En representant från S gick upp och sa att den borde lagts tidigare så att den kunde ha använts innan valen gjordes i oktober. Motionen lades redan april 2014 så s-styret hade kunnat följa intentionen och bifalla den innan om de verkligen velat. 

Några andra gick upp och meddelade att de är emot kvotering men yrkade ändock bifall. Skulle de menat något skulle de ha yrkat avslag. 

Flera representanter stod upp för demokratin. Vi har ett system där partier går på val med en lista och nominerar sina ledamöter och ersättare. Vi tycker att alla partier borde arbeta för att säkra ett representativt urval i sina respektive partier. Det innebär dock inte att det faller inom kommunstyrelsens uppdrag att besluta åt de folkvalda partierna vilken representation de ska ha. Kommunstyrelsen kan inte reglera vilka företrädare partierna väljer till de kommunala bolagen. 

Att ändra en styrelses sammansättning för att hyfsa till en siffra ökar inte jämställdheten. Kompetens måste vara grunden för att få ett uppdrag, inte kön. 

London Marathon race report

I söndags gick startskottet för det 35:e London Marathon. Det var stort på flera sätt. Det var flest antal i mål genom dess historia 37675 stycken löpare. Det var Paula Radcliffs sista maraton. Det var min dröm. I flera år har jag velat springa. Men det är inte helt lätt att få en startplats. Dessutom ska det passa tidsmässigt och träningsmässigt.

Nummerlappsutdelningen ligger i Excel arena en bra bit utanför centrala London men går lätt att ta sig till med tunnelbana och byte till DLR. För oss overseas runners så fanns en egen avdelning att hämta ut nummerlappen vid. Mässan är stor och otroligt mycket folk. Engelsmännens säkerhet är klart diskretare och smidigare än den amerikanska nära nog flygplansäkerhetsbågar.

Att ta sig ut till starten kan vara bökigt men med arrangörens buss så kom man direkt in på området. Väderprognosen varierade dagarna innan, som värst var prognosen spöregn och åska. Väl vid starten så duggregnade det. Det fanns omklädningstält där många löpare sökte skydd inför starten. Väntan under de två timmarna gick rätt snabbt. Det var lätt att få kontakt med andra löpare som också helst bara skulle vilja sticka iväg. Strax innan start kunde man lämna kläderna i lastbilarna. Jag hamnade i blå startfält sjunde startgrupp. Så hade bara två startgrupper efter mig. I starfållan träffade jag på en tjej som planerade att springa samma tempo. Vi bestämde att försöka springa tillsammans. Det tog 8.30 minut från det att startskottet gick till att jag sprang över startlinjen. Jag hade en regnponcho för att skydda mig mot att bli blöt innan loppet och valde att springa den första milen med den på. Duggregnet upphörde. Banan var flack och har rätt få sevärdheter längs banan. Cutty Sark hade jag lätt sprungit förbi utan att notera om inte Trish pekat på den. Jag sprang om DJ Chris Evans. Vi noterade och pratade om olika roliga utklädda löpare. Helt otroliga kostymer. En del av dem måste ha varit olidliga att springa med. Det var dinosaurer, ölflaskor, bananer, Cool runnings (tre löpare som sprang med en stor stålkonstruktion), en som sprang som Mona Lisa (med en tavelram) och en jättehög nalle.

 Snart kom Tower bridge. Till min förvåning var den full av publik som hejade. Efter brom var det otoligt mycket publik för här kan åskådarna med några få steg se löparna två gånger. Strax efter bron stod min hejaklack. Mor, far och moster. Tyvärr missade jag dem men de såg som tur var mig. Sedan bar det iväg mot Isle of Dogs. Innan banan vänder tillbaka och går längs Themsen. Här inser jag att vi kommer att missa vår måltid men känner mig pigg och ökar takten. Man ser bland annat London eye, sedan rundar man Big Ben innan Buckingham Palace och avslutningen kommer på the Mall.

I mål har jag ändå gjort PB. En förbättring från senaste maratonet i november med 16 minuter. Så är mycket nöjd och hade en underbar tävlingsdag. Kan start rekommendera loppet. Åskådarna hejar verkligen på en. Speciellt om man bär namnet på sin tröja som jag gjorde.

På stan på vägen hem fick jag många gratulationer för genomfört maraton från Londonbor.

Bra arrangerat. Enklare runt omkring än New York marathon. Men inga egna ”hyss” eller låt  som andra lopp kan köra innan loppet. Som Marine Corps marathon får en flyover av militärplanet Osprey.
Kuriosa: som löpare har jag efter loppet fått statsitik hur jag ligger till jämför med dam- och herrvinnare, vinnaren samt i min kategori (ålder). Men även i förhållande till alla andra löpare.

Dags att friköpa din tomt

S-majoriteten i fastighetsnämnden har beslutat att höja tomträttspriset när det visar sig att budgeten inte går ihop. Höjningen beror på var i Västerås som tomten finns. Ett bra sätt för en kommun att få in pengar då det är svårt om än näst in till omöjligt att flytta sitt hus. Sedan kan kommunen också höja tomträttsavgälden och få in en ökad årlig avgift. I Västerås är omkring 45 procent av småhus/villor byggda på tomträttsmark. 

Det är svårt att få igen kostnaden om priset höjs. Ska affären vara gynnsam så behöver personen bo kvar ett antal år. Med höjda tomträttspriser kan en säljargument vara att tomten är friköpt.

Beslutet ska bekräftas av kommunfullmäktige och beslutet är på gång fram. Det är alltså bråda dagar för husägare att friköpa sin tomt om de inte ska bli inlåsta. Idagsläget sägs att minst 90 personer har anmält att de vill friköpa sin tomt. Bara att kontakta fastighetskontoret om du går i köptankar. 

Nytt jättebolag i Västerås

Vid veckans kommunstyrelsemöte vill s-styret ta beslut om att bilda ett stadshusab. Vi moderater tycker inte det är en bra idé av flera orsaker.

För vid stadshusabet kommer makten över stadens bolag koncentreras ytterligare till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i Västerås. Vi ser också att Socialdemokraterna är beredda att höja skatten för stadens medborgare men de gör allt för att skatteplanera för det offentliga. Det rimmar illa.

Moderaterna i kommunstyrelsen har skrivit en artikel i VLT.

Oroade företagare

För en tid sedan bjöd Svenskt Näringsliv in studiebesök hos några av sina medlemmar, olika företag i bland annat Västerås. Jag har passat på att träffa flera av dem för att bland anant lära mig mer om verksamheter som berörs av de beslut vi tar i kommunen om äldreomsorg och hemtjänst.

Några frågor som kom upp och som vi hade en disskution om hos företag jag besökte var upphandlingarnas utformning. Hur kan de göras enklare? Är det alltid pris som är avgörande? Hur säkerhetsställer man kvaliten?

Lagen om Valfrihet var en annan fråga som företagen talade om. Där företag som uppfyller kvalitetskrav får vara med som utförare. Det underlättar för nya företagare att få kunder utan tidskrävande upphandlingar. Det gör att kunden också kan byta utförare om den inte är nöjd.

Det som alla företag tog upp och som oroade dem alla är diskussionen om att inte tillåta vinster i välfärden. Flera företag hade funderingar på expansion som skulle vara bra för kommunen och dess invånare men allt har avstannat i väntan på besked.

Det har varit bra besök med många viktiga diskussioner om företagande, möjligheter, anställningsvillkor och utmaningar inför framtiden.

Invigning av Innovative Sweden 

Under eftermiddagen invigs utställningen Innovative Sweden. Men först får gästerna inspiration av Donnie SC Lygonis, KTH Innovation, där han jobbar med forskare och studenter att gå från idé till marknad.   

Han berättar om innovationer, historia och en massa roliga berättelse. Från Idè via uppfinning till innovation. 

Skönt slut på arbetsveckan. 

Om utställningen
Svenska innovationer inom ICT, Life Science, Clean Technology och gaming finns med i utställningen. 

Utställningen initierades av Svenska Institutet för att öka kunskapen om att Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen. Dessutom ville de visa att det finns idéer om hur vi kan möta morgondagens utmaningar.

Den internationella turnén startade på Standard University i Silicon Valley 2011 och avslutades 2014 i Asien. Nu finns den i Expectrum, Västerås. 

Nya utmaningar

Idag har Sveriges kommuner och landstings, SKL, haft styrelsemöte. Där valdes jag in i den tunga förhandlingsdelegationen som arbetsgivarpolitisk frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö.

Förhandlingsdelegationen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för SKLs medlemmar, till exempel Västerås stad och Västmanlands läns landsting.

– Att vara med och träffa avtal som arbetsgivarorganisation är en av SKLs viktigaste uppgifter. SKLs är Sveriges näst största arbetsgivarorganisation och ansvarar för att förhandla fram kollektivavtal för alla som arbetar i offentlig sektor. Det är ett stort ansvar och jag är glad att få vara med i det arbetet.