Några pressklipp till

Har blivit publicerad i VLT men inte hunnit lägga ut här. Om otrygghet i city som behöver tas på allvar, skriven tillsammans med Elisabeth Unell och Claes Kugelberg. Om att vi moderater säger nej till könssegregering, skriven tillsammans med Stefan Lindh.

Utbildning för nyanlända

Under senaste kommunfullmäktige lade Elisabeth Unell och jag en motion om att starta en utbildning för nyanlända. Syftet med utbildningen är enligt Moderaterna att bidra med en bättre förståelse för hur Sverige fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som åligger varje människa. På så vis anser Moderaterna att integrationsarbetet och debatten om ett jämställt samhälleFortsätt läsa ”Utbildning för nyanlända”