Nytt jättebolag i Västerås

Vid veckans kommunstyrelsemöte vill s-styret ta beslut om att bilda ett stadshusab. Vi moderater tycker inte det är en bra idé av flera orsaker. För vid stadshusabet kommer makten över stadens bolag koncentreras ytterligare till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i Västerås. Vi ser också att Socialdemokraterna är beredda att höja skatten för stadens medborgare men de gör alltFortsätt läsa ”Nytt jättebolag i Västerås”

Det ska vara lätt att nå city

Den senaste tiden har det varit en het debatt om hru vi ska få ett levande city. Det finns olika lösningar. En del partier vill minska möjligheten att ta sig till city. Vi moderater tycker att det ska vara lätt att nå city oavsätt val av transporslag. 

Oroade företagare

För en tid sedan bjöd Svenskt Näringsliv in studiebesök hos några av sina medlemmar, olika företag i bland annat Västerås. Jag har passat på att träffa flera av dem för att bland anant lära mig mer om verksamheter som berörs av de beslut vi tar i kommunen om äldreomsorg och hemtjänst. Några frågor som komFortsätt läsa ”Oroade företagare”

Invigning av Innovative Sweden 

Under eftermiddagen invigs utställningen Innovative Sweden. Men först får gästerna inspiration av Donnie SC Lygonis, KTH Innovation, där han jobbar med forskare och studenter att gå från idé till marknad.    Han berättar om innovationer, historia och en massa roliga berättelse. Från Idè via uppfinning till innovation.  Skönt slut på arbetsveckan.  Om utställningenSvenska innovationer inom ICT, LifeFortsätt läsa ”Invigning av Innovative Sweden ”

Nya utmaningar

Idag har Sveriges kommuner och landstings, SKL, haft styrelsemöte. Där valdes jag in i den tunga förhandlingsdelegationen som arbetsgivarpolitisk frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Förhandlingsdelegationen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för SKLs medlemmar, till exempel Västerås stad och Västmanlands läns landsting. – Att vara med och träffa avtalFortsätt läsa ”Nya utmaningar”

Budgetkonferens

I dagarna två har vi haft budgetkonferens med kommunfullmäktigegruppen. Temat var budget 2016. Kommunens ekonomiska förutsättningar presenterades av ekonomistrategen. Stadsdirektören berättade om vad en stadsdirektör gör och så klart en presentation av sig själv. Vårt kommunala handlingsprogram gicks igenom. Efter bra diskussioner lades strategier och idéer presenterades.  Målsättningar för gruppen gjordes medans snön vräkte ner.Fortsätt läsa ”Budgetkonferens”

Idéutvecklingsdag

I helgen träffades medlemmar i Moderaterna från hela Sverige för att prata politik. Efter en valförlust är det naturligt att fundera över vad som gick fel, vilka svaga politiska områden som finns och vad man behöver utveckla. 

Teknikstaden Västerås levererar

I veckan var vi några moderater som genomförde flera spännande studiebesök runt om i Västerås. Temat för dagen var teknik som underlättar för personer med någon form av funktionsnedsättning eller äldre.  För att utveckla ny teknik behöver en protoyp göras och testas av den tilltänkta köparen/kunden. Då är en testbedd bra att använda. Misteln ärFortsätt läsa ”Teknikstaden Västerås levererar”