Klart bussarna ska gå till city

Frågan om busshållsplatser i city har diskuterats i flera år. Den har utretts fem gånger på fem år. Senaster utredningen kom i förra veckan. Men drogs tillbaka för att frågan inte var rätt utredd. VLT och Västerås tidning . Slutsatsen för avstäning av Vasagatan? Försämrad tillgänglighet för de som behöver det mest, färdtjänstresenärer. Längre att gåFortsätt läsa ”Klart bussarna ska gå till city”

11 timmar och klockan tickar 

Just nu har kommunfullmäktige pågått i 11 timmar och det är en bit kvar. Alla debattglada politiker i fullmäktige gör att mötet riskerar att fortsätta i morgon. För det finns reservtid.  Dagens stora ämne är årsplan, tidigare känd under namnet budget*, för 2016. Vi moderater har lagt en ansvarstagande budget. Där vi inte belastar kommandeFortsätt läsa ”11 timmar och klockan tickar ”

Första mötet med friluftsrådet

Idag har vi haft det första mötet med friluftsrådet i Västerås. Ett tiotal föreningar och privatpersoner samt tre politiker från Nämnden för idrott och friluftsliv träffades för att prata.   Bild: En tall längs en av vandringslederna i Västerås. Vi började med att gå  igenom den antagna handlingsplanen för friluftsliv som gäller denna mandatperiod. TjänstemännenFortsätt läsa ”Första mötet med friluftsrådet”

Kollektivtrafik till/från Dingtuna och Kvicksund

Under kvällens kommunfullmäktige ställde Elisabeth Unell och jag en interpellation till ordföranden i tekniska nämnden om bristen på kollektivtrafik till Kvicksund och Dingtuna.  2014 infördes smartkoll för att få enklare, snabbare och tätare kollektivtrafikutbud i Västerås. För en tid sedan fick vi utvärderingen och diskussion om förändringar har förts. Men Kvicksund och Dingtuna har fortfarandeFortsätt läsa ”Kollektivtrafik till/från Dingtuna och Kvicksund”

Nyinvigning av brandstation

Idag hade Mälardalens Brand- och räddningsförbund invigning av den om- och tillbyggda brandstationen på Brandthovda. Jag var så klart där som fd ordförande i direktionen. Stationens ombyggnation har varit efterlängtad och diskussion pågick under min tid i direktionen. Stationen är nu utbyggd med ny vagnhall för släckbil, 42 m hävare, vattendykarbuss och tankbil. Därtill en nybyggd tvätthall ochFortsätt läsa ”Nyinvigning av brandstation”

Nej till kvotering

Ikväll har kommunfullmäktige diskuterat folkpartiets motion om att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de kommunala bolagens styrelser.  Förslaget till beslut var att bifalla den. En representant från S gick upp och sa att den borde lagts tidigare så att den kunde ha använts innan valen gjordes i oktober. Motionen ladesFortsätt läsa ”Nej till kvotering”

Nytt jättebolag i Västerås

Vid veckans kommunstyrelsemöte vill s-styret ta beslut om att bilda ett stadshusab. Vi moderater tycker inte det är en bra idé av flera orsaker. För vid stadshusabet kommer makten över stadens bolag koncentreras ytterligare till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i Västerås. Vi ser också att Socialdemokraterna är beredda att höja skatten för stadens medborgare men de gör alltFortsätt läsa ”Nytt jättebolag i Västerås”