Idéutvecklingsdag

I helgen träffades medlemmar i Moderaterna från hela Sverige för att prata politik. Efter en valförlust är det naturligt att fundera över vad som gick fel, vilka svaga politiska områden som finns och vad man behöver utveckla. 

Teknikstaden Västerås levererar

I veckan var vi några moderater som genomförde flera spännande studiebesök runt om i Västerås. Temat för dagen var teknik som underlättar för personer med någon form av funktionsnedsättning eller äldre.  För att utveckla ny teknik behöver en protoyp göras och testas av den tilltänkta köparen/kunden. Då är en testbedd bra att använda. Misteln ärFortsätt läsa ”Teknikstaden Västerås levererar”

Det behövs helhetsgrepp för idrotten

Moderaterna har vid dagens kommunstyrelse föreslagit att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till en helhetslösning för idrotten. Den ska vara långsiktig och ekonomisk hållbar för idrott, mässor och skolidrott. Vi har flera idrotter i elitserierna som är bra förebilder för barn och unga som har akut behov av nya lokaler i Västerås.Fortsätt läsa ”Det behövs helhetsgrepp för idrotten”