Nyinvigning av brandstation

Idag hade Mälardalens Brand- och räddningsförbund invigning av den om- och tillbyggda brandstationen på Brandthovda. Jag var så klart där som fd ordförande i direktionen. Stationens ombyggnation har varit efterlängtad och diskussion pågick under min tid i direktionen. Stationen är nu utbyggd med ny vagnhall för släckbil, 42 m hävare, vattendykarbuss och tankbil. Därtill en nybyggd tvätthall ochFortsätt läsa ”Nyinvigning av brandstation”

Nej till kvotering

Ikväll har kommunfullmäktige diskuterat folkpartiets motion om att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de kommunala bolagens styrelser.  Förslaget till beslut var att bifalla den. En representant från S gick upp och sa att den borde lagts tidigare så att den kunde ha använts innan valen gjordes i oktober. Motionen ladesFortsätt läsa ”Nej till kvotering”

London Marathon race report

I söndags gick startskottet för det 35:e London Marathon. Det var stort på flera sätt. Det var flest antal i mål genom dess historia 37675 stycken löpare. Det var Paula Radcliffs sista maraton. Det var min dröm. I flera år har jag velat springa. Men det är inte helt lätt att få en startplats. DessutomFortsätt läsa ”London Marathon race report”

Nytt jättebolag i Västerås

Vid veckans kommunstyrelsemöte vill s-styret ta beslut om att bilda ett stadshusab. Vi moderater tycker inte det är en bra idé av flera orsaker. För vid stadshusabet kommer makten över stadens bolag koncentreras ytterligare till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i Västerås. Vi ser också att Socialdemokraterna är beredda att höja skatten för stadens medborgare men de gör alltFortsätt läsa ”Nytt jättebolag i Västerås”

Det ska vara lätt att nå city

Den senaste tiden har det varit en het debatt om hru vi ska få ett levande city. Det finns olika lösningar. En del partier vill minska möjligheten att ta sig till city. Vi moderater tycker att det ska vara lätt att nå city oavsätt val av transporslag. 

Oroade företagare

För en tid sedan bjöd Svenskt Näringsliv in studiebesök hos några av sina medlemmar, olika företag i bland annat Västerås. Jag har passat på att träffa flera av dem för att bland anant lära mig mer om verksamheter som berörs av de beslut vi tar i kommunen om äldreomsorg och hemtjänst. Några frågor som komFortsätt läsa ”Oroade företagare”

Invigning av Innovative Sweden 

Under eftermiddagen invigs utställningen Innovative Sweden. Men först får gästerna inspiration av Donnie SC Lygonis, KTH Innovation, där han jobbar med forskare och studenter att gå från idé till marknad.    Han berättar om innovationer, historia och en massa roliga berättelse. Från Idè via uppfinning till innovation.  Skönt slut på arbetsveckan.  Om utställningenSvenska innovationer inom ICT, LifeFortsätt läsa ”Invigning av Innovative Sweden ”

Nya utmaningar

Idag har Sveriges kommuner och landstings, SKL, haft styrelsemöte. Där valdes jag in i den tunga förhandlingsdelegationen som arbetsgivarpolitisk frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Förhandlingsdelegationen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för SKLs medlemmar, till exempel Västerås stad och Västmanlands läns landsting. – Att vara med och träffa avtalFortsätt läsa ”Nya utmaningar”