Gör det enklare för företagare – inför Rättviksmodellen i Västerås

Taxor för tillstånd bör vara enkelt att förstå. Inte krångligt och oförståeligt.

Min partikollega Elisabeth har skrivit en motion om att införa Rättviksmodellen i Västerås, det är ett system där företag får betala för den tillsyn de har fått på den verksamhet de bedriver. Flera kommuner har genomfört Rättviksmodellen, då borde det vara fullt möjligt att genomföra det även i Västerås.

Tillsynsavgifter upplevs ofta som orättvisa, svåra att förstå speciellt när de betalar för något som inte alltid genomförs. Genom att betala för efter genomförd tillsyn blir det tydligt vad företagare betalar för.
Näringslivets regelnämnd gör årligen jämförelser mellan kommuner och tre av deras tillståndsavgifter. Västerås har Sveriges näst dyraste taxa för serveringstillstånd. På frågan om när debitering sker; före, den del före och en del efter, i efterhand så svarar Västerås annat. Tillsyn för livsmedel betalas i förhand.

Vill kommunen göra det tydligare för företagare vad de betalar och varför de betalar avgifter så går det. Den viljan tycks inte riktigt vara majoritetens vilja, de vill vänta på en eventuell ändring av lagstiftningen 2024. Det är lång tid att vänta för besked på förändring. Därför yrkade jag bifall till motionen.

Annons
%d bloggare gillar detta: