Äldre och anhörigas situation under corona

Det var rubriken på den interpellation som jag ställde till äldrenämndens ordförande i Västerås. Många anhöriga känner oro om Corona. Vågar vi låta hemtjänsten komma in i hemmet? Vågar vi låta anhörig flytta in på boende? Hur har anhörig det på äldreboendet? Finns Corona där? Totalt ställde jag sju frågor i interpellationen om bland annat vilka åtgärder har vidtagits, vilka kontakter har tagits med Regionen och hur ser förberedelser inför en andra våg? Några ytterligare gavs i debatten bland annat om har individuell bedömning gjorts? Har äldre fått sjukhusvård som de borde fått i normalfallet?

Tack till alla anställda inom äldreomsorgen och regionen som arbetat under coronapandemin. Ni gör en stor insats. Vi kan alla tillsammans hjälpa till i denna situation gm att håll i, håll ut och håll avstånd.

För den som vill se debatten i efterhand går det att göra via Västerås stads hemsida. [om länken inte fungerar så är det KF 15 oktober 2020, ärende 15 Interpellation till äldrenämndens ordförande]

Annons
%d bloggare gillar detta: