Tänk efter före

Inom sjukvården finns begreppet den gyllene timmen, som innebär att en person som råkat ut för ett trauma har större chans att överleva om den får vård inom en timme. Ett trauma kan till exempel vara hjärtstillestånd, stroke eller skador efter en fordonsolycka.

Vid organtransplantation bör organet vara på plats hos mottagaren inom 4–24 timmar beroende på organ. Det kräver god logistik och snabb transport då organtransplantationer sker vid fyra sjukhus i Sverige. Varje år görs omkring 50 organtransporter via Västerås flygplats.

Det finns olika transportsätt som kompletterar varandra. Ambulanser är bra vid tillbud i det egna upptagningsområdet. Region Västmanland har 16 ambulanser dagtid och 11 på natten. Responstiden är 20 minuter enligt SKR:s rapport (2016, Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden).

Helikopter är bra att använda från otillgänglig olycksplats till sjukhus men till mycket hög kostnad, som jämförelse Region Värmland betalade 2019 över 83 000 kronor per flugen helikoptertimme. Region Västmanland har ingen egen helikopter, vid behov skickas en förfrågan om någon annan part har någon ledig.

Flygplan är mer ekonomiskt än helikopter oavsett distans och för vägambulans på sträckor 25 mil eller längre. Flygplan klarar dessutom längre transporter, svårare väder, går snabbare och kan ta fler liggande patienter än helikopter men behöver en flygplats för att kunna starta och landa (enligt faktaunderlag Nationell flygambulans 2019).

Det är vanligt att patienter transporteras från ett sjukhus, i den region den skadats eller blivit sjuk, till ett sjukhus i hemregionen eller för att avlasta ett sjukhus till ett annat. En region som är kostnadsmedveten kan låta en patient få flera flygningar; exempelvis patient A får två flygningar, en för att mellanlanda och hämta upp patient B innan de kommer till destinationen. I dessa fall samt när patient från sjukhus utomlands ska till Sverige används ofta flygplan.

Det är här Västerås flygplats kommer in. Genom att använda Västerås flygplats förkortas restider för patienter och organdonationer samt sparar pengar för regioner då de tankar på flygplatsen så att de snabbare kan vara beredda för nytt uppdrag.

Om Västerås flygplats läggs ned kommer det att få effekter för västmanlänningar men även för skadade och patienter i andra regioner. Tror du som läsare att det kommer att behövas fler vägambulanser för att transportera patienter till andra sjukhus? Tror du att det leder till att fler patienter kommer att få längre transporttider eller få vänta längre på att en ambulans ska komma? Tror du det kommer leda till fler eller färre organdonationer?

Har kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) fört samtal med regionen om konsekvenser för patienter och ekonomiska följder för Region Västmanland vid en nedläggning av Västerås flygplats?

Anna Hård af Segerstad,

oppositionsråd (M)

Annons
%d bloggare gillar detta: