Principer, utredning och extra kostnader

Det får sammanfatta höstens första kommunfullmäktige i Västerås. Jag tänkte ta upp tre ärenden.

Majoriteten ville testa kommunallagen. En förtroendevald väljer att flytta från stan mindre än ett år efter att hen valts till ett uppdrag. Hen ansöker om att få behålla sitt uppdrag resterande del av mandatperioden. Vi behandlade ärendet som av principiell karaktär och inte ett personärende.

Detta är första gången Västerås kommunfullmäktige behandlar frågan om dispens och det kommer därför att bli ett prejudikat för kommande beslut. Vi har några frågor som behöver vara besvarade innan beslut kan tas. De är:

• Gäller det enbart studerande?

• Gäller det endast vid heltidsstudier?

• Gäller det även vid flytt när man arbetar?

• Vilken förankring finns fortsättningsvis i Västerås?

• Gäller det oavsett var man flyttar? Utomlands?

• Vilka ersättningar ska betalas ut? Resor från bostaden gäller enligt nuvarande reglemente och det kan bli mycket kostsamt.

• Hur många kan bli aktuella när vi nu ändrar och fastställer en princip att man inte behöver vara skriven i Västerås för att ha ett uppdrag.

Moderaterna tycker inte att undantag är rätta vägen. Kommunfullmäktige behöver ett bra beslutsunderlag där konsekvenser visas. Detta finns inte idag. Därför yrkade vi i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Elisabeths och min motion om att avveckla eller försäljning av strategiska fastigheter fick beröm. Vi ville ha konsekvenser och alternativ belysta av om det är fastighetsnämnden eller Västerås strategiska fastigheter som köper och säljer fastigheter och mark samt inte minst vad menar staden med strategiska fastigheter. Rapporten visar att vad som menas är högst oklart och behöver definieras. Och om verksamheten ska vara i bolagsform eller kommunal förvaltning är vi fortsatt oeniga om.

I våras tog förskolenämnden hastigt och icke berett beslut att bygga om nybyggda förskolor. Trots att byggherre, barn, förskolelärare och förvaltning gemensamt tagit fram ett koncept för förskolor. Detta i ett led att få bra förskolor och minska kostnaderna när förskolorna blir mer lika och därmed finns stordriftsfördelar i byggnationen. Det blev en bra debatt där skillnaderna syns.

%d bloggare gillar detta: