Budgetdebatt för år 2020

Moderaterna och Kristdemokraterna har tydliga satsningar i vårt gemensamma budget. Det handlar om trygghet, ekonomi i balans och satsningar på skola och eftersatt underhåll.Vi har varit ärliga på vad vi vill prioritera och vad vi kan spara på.

Vi gör en särskild satsning för att förbättra gatu- och vägunderhåll. Potthål i vägar och gator måste åtgärdas.

Vi gör satsningar på förskolan. Små barn behöver små grupper. Vi satsar på att minska barngruppernas storlek minska.

Vi tar ansvar och låter inte kommande generationer betala, vi minskar investeringsnivån med över 450 MKr.

När mycket av förebyggande arbetet sker i projektform är det viktigt att uppsatta mål ska vara tydliga och mätbara understryker.

Läs hela budgeten här.

%d bloggare gillar detta: