Slöseri med skattemedel

Under kvällens kommunfullmäktige diskuterades bland annat en investering i ett omklädningsrum.

Moderaterna är positiva till förändringen på Bäckby och stödjer ombyggnationen samt flytt av aktivitetsytan. Men att okritiskt acceptera att kostnaderna ökar, kan vi inte ställa oss bakom. Att bygga ett ytterligare omklädningsrum 170 meter (fågelvägen) från befintligt är inte ansvarsfullt. Det är skattepengar det handlar om och de ska hanteras varsamt.

I tjänstemännens ekonomiska bedömning i handlingen står det bland annat skatteintäktsökningen inte kommer att räcka till för att finansiera all kostnadsökning som finns i Västerås stas verksamheter. […] Det kan bli aktuellt med besparingar inom nämnderna. Omklädningsrummet på Bäckby bedöms därför inte vara angeläget att byggas just nu. Det finns även tillgång till ett befintligt omklädningsrum i en sporthall ca 300 meter från fotbollsplanerna […]

S-styret röstar inte i enlighet med deras eget beslutsunderlag.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: