Motion bifallen

Under kvällens kommunfullmäktige blev det ovanligt många inlägg för min del.

Församlingen beslutade att investera i ett utebad vid Lögarängsbadet. Ärendet kommer ursprungligen från ett initiativ från oss moderater i dåvarande Nämnden för idrott och friluftsliv under 2017. Jag noterade att (s)-styret inte planerat för ett utebad. Ikväll blev det beslutat att det ska investeras i ett.

2017 skrev jag också en motion om att Västerås stad borde samarbeta med tex länsstyrelsen, region Västmanland och närliggande kommuner för att få till bättre digitala kartor. Funktioner som finns så var och en men skulle bli bättre om man samarbetade för västeråsarnas, turister och företagare. Liknande motion lades av Jenny Landernäs i Region Västmanland och den bifölls samma år. Ikväll biföll Västerås kommunfullmäktige min motion.

Social hållbarhet är viktigt invånarna känner framtidstro, gott liv och med god hälsa. För att det ska bli hållbart måste kommunen arbeta förebyggande förhindra att barn och ungdomar använder droger och hamnar i kriminalitet, bygga staden så det skapar mötesplatser och att flera nämnder samarbetar. Tyvärr saknar jag utvärdering av projekten i rapporten och om metoderna är validerade. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får en tung uppgift att göra en prioritering av projekten och att göra de projekt som fungerat till permanent verksamhet. I detta måste fler nämnder ta ett ansvar. Social hållbarhet kan inte bara ligga på en nämnd.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: