Mammans ändrade vanor påverkar barnen

Minns första gången jag såg Edward Stanley citat på en vägg i ett regementes idrottssal: ”De som inte tar tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”. Först blev jag lite fundersam men sedan så uppenbart.

Läste den 2 januari i Bärgslagsbladet om hur föräldrars förändrade kost och träningsvanor påverkar sina barn. En norsk studie som vill hitta orsakssamband till viktökning för att kunna förhindra det. Studien visar att när mammor går ner i vikt eller tränar mindre så påverkar det mer barnen än om pappan gör detsamma.

Kanske inte så konstigt om det är så att mamman planerar, köper in och lagar maten. Börjar mamman träna så gör barnen det också. Men om hon däremot går kraftigt ned i vikt, av fri vilja eller pga av sjukdom, så förändras inte barnens vikt utan det blir kvinnans egna projekt/fall och inte något som resten av familjen hänger med på.

Det kan vara så att mamman är en viktigare förebild än pappan när det gäller fysisk aktivitet för i forskningen kvarstod sambanden även när de tog hänsyn till utbildningsnivån hos föräldrarna. Som även annan forskning visar så i snitt hade familjer med hög utbildningsnivå lägre BMI, och i de familjerna tycktes även mammans viktnedgång ha en större inverkan på barnens kroppsmasseindex.

Minns du citatet i inledningen? Det är värt att ta tiden för att träna och klart roligare än att avsätta tid för sjukdom. Det kan dessutom gynna fler än bara en person.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: