Efterfrågan på fler hundrastgårdar/hagar i Västerås

Idag på tekniska nämnden lade Moderaterna och KD ett initiativ för att få till fler hundrastgårdar/hagar i Västerås.

I Västerås ökar antalet hundar. Det finns sex hundhagar i kommunen.  De östra stadsdelarna saknar helt hundhage. Efterfrågan är hög för fler finns hagar samtidigt som de inte får ligga för nära bostäder så närboende störs, så placeringen av dem bör vara ett medvetet val. 

Under perioden från 1 mars till 20 augusti råder koppeltvång. Fler hundhagar skulle kunna leda till lugnare hundar och ägare. För där kan hundar få springa lösa, göra av sig med överskottsenergi och även få träffa andra hundar. Vilket skapar lugn även för hundrädda.

Kommun Hundar Hundhage

VÄSTERÅS 104396

GÄVLE 778517

ESKILSTUNA 80313

UPPSALA 127948

ÖREBRO 97873

LINKÖPING 88636

NORRKÖPING 980614

I ett antal av ovan nämnda kommuner drivs och sköts hundhagarna efter bildadet av föreningar eller dagligverksamhet. I Linköping finns föreningen Aktiva hundar i Linköping vars syfte är att skapa mötesplatser mellan människor och hundar och skötsel samt driftskostnad efter byggnation sköts av föreningen. 

Med anledning av ovanstående:

Att förvaltningen presenterar kostnaden för att bygga enhundrastgård/hage

Att förvaltningen utreder möjliga placeringar av hundrastgård/hagar på östra sidan av staden

Att förvaltningen undersöker möjligheten att driva hundrastgård/hagar i föreningsdrift

2018-12-19

%d bloggare gillar detta: