Förenkla för företagare

Kommunfullmäktige tog ikväll upp min motion om att förenkla för företagare.

När nyföretagare berättar om hur det var att starta sin verksamhet och problemen som de övervunnit så handlar det ofta om historier där det varit trassel med myndighetstillstånd. Några berättar om att de inte visste att tillstånd behövdes, andra att det var svårt att ansöka, en tredje att kommunen tagit lång tid på sig för att svara. När motionen kom till fanns en site verksamt.se där kunde en företagare hitta och ansöka om olika tillstånd. Men vet du inte att du behöver söka ett visst tillstånd så hjälper det föga. 

Jag tänkte det måste gå att göra detta på ett annat sätt. Ett sätt som kan vara enkelt för företagare. Så jag sökte runt och hittade i en site från Storbritannien som hade precis det jag letade efter. 

Så klart Västerås måste förenklar för företagare, nya som gamla, genom att ha en hemsida med tjänstedesign som är användardriven. Inte en sida för och av byråkrater. 

Således skrev jag en motion om att detta borde införas. Det handlar alltså inte om att Västerås stad ska utveckla en tjänst, utan att möjligheten att enkelt svara på några frågor och sedan få svar om vilka olika tillstånd som behövs. Rätt enkelt kan man tycka. E-tjänsten fanns i slutet av november på verksamt.se (även om den i skrivande stund tycks vara bortplockad).  Hanteringen har varit längre än vad den skulle behöva med återremittering i kommunstyrelsen. 

Motionen återremitterades igen ikväll i kommunfullmäktige. Fortsättning följer. 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: