Budgetfullmäktige 2019

Idag har Västerås kommunfullmäktige debatt om årsplan 2019, i vardagligt tal budget för 2019. Vi moderater prioriterar:

  • Ett långsiktigt ansvarstagande för Västerås stads ekonomi.
  • Ökad valfrihet, kvalitet och kunskap i skolan och omsorg.
  • Ett tryggare Västerås.

Så det föll sig naturligt att jag i mina inlägg valde att diskutera trygghet.

Nämnden för idrott och friluftslivs kommer att få ett nytt namn, nytt uppdrag (med förebyggande arbete) och 13 nya ledamöter/ersättare i nämnden.

Jag valde att fokusera på trygghet för  båtägare borde kunna få känna trygghet att båten är oskadd när de kommer tillbaka, motionärer i motionsspår ska inte behöva vara rädda och barn och ungdomar får en meningsfull fritid såväl i idrottsklubb som fritidsklubben. Här krävs åtgärder om röjning av sly i skogar där motionsspår finns, insatser som exempelvis kameraövervakning och grindar vid våra fritidshamnar. Och inte minst barn och ungdomar på fritidsklubbar och fritidsgårdar.

För inlägget i tekniska nämnden är det bättre belysning, röjning av sly i stadsdelskogar, kameraövervakning på otrygga platser i city, ordningsvakter i city, klottersanering och städning av gator. Vi är därför positiva till en ljussättningsstrategi för Västerås city.

Lite roligt så blev det också en parkeringsdebatt. Vi moderater är för fler 30-minutersparkeringar i city. Det måste bli enklare att kunna parkera i Västerås.

Annons
%d bloggare gillar detta: