En borgerlig budget för Västerås

I veckan presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna en gemensam budget för Västerås 2019. M-Kd

Det är en budget som tar ett långsiktigt ansvarstagande för Västerås stads ekonomi med oförändrad skattesats. Åtgärder och satsningar måste vara realistiska och genomförbara samtidigt som vi inte belastar kommande generationer med stora låneskulder.

  • Ökad valfrihet, kvalitet och kunskap i skola och omsorg där skolpengen ska öka med 1000 kronor per elev och år. Minskade barngrupper i förskolan.
  • Äldreboenden och hemtjänst ska fungera och de äldre ska få ökad valfrihet.
  • Ett tryggare Västerås. med en trygghetssatsning på 15 miljoner. Vi tänker oss flerordningsvakter i Västerås. Ökad kameraövervakning och mer belysning på platser som västeråsarna upplever som otrygga.

Vi föreslår ett krav på generell effektivisering på 0,3 % när det gäller skola och omsorg, till skillnad mot det nya S-styret som har 1 %. Det ger framförhållning för nämnderna att också lägga effektiviseringar som ger mindre effekt på helår 2019 men som kan få full effekt 2020.

Läs budgeten här.

%d bloggare gillar detta: