Sju skäl varför du ska rösta på Moderaterna

Imorgon är det valdag. Är du osäker på vad du ska rösta på och har frågor om moderaternas politik eller hur jag ställer mig i en viss fråga? Klicka på skicka ett meddelande så svarar jag så snart jag kan. Varför ska du rösta på Moderaterna? Jag listar fem områden.

1. Tryggheten.

Vi vill ha fler poliser och mer pengar till försvaret. När staten inte klarat sin grundläggande funktion som vi Västerås tycker att det ska tillåtas kommunala ordningsvakter. Kameraövervakning på utsatta platser tex torg, bilparkeringar och båtplatser. Skärpta straff för gängkriminella. Slopad mängdrabatt för den som begår flera brott samtidigt. Det är också viktigt med tidiga och tydliga insatser till ungdomar som begår brott. Förbud mot tiggeri.

2. Skolan.

I Västerås har skolresultaten sjunkit och för många går ut nian utan godkända betyg. Förskolan sätter grunden och små barn behöver små barngrupper för att få trygghet och lugn och ro. Skolan ska vara likvärdig och fokusera på varje elevs kunskapsmål. Det är viktigt att eleven tidigt får lära sig läsa, skriva och räkna. Dåliga skolor ska läggas ner – oavsett vem som driver dem. Vi är för skriftliga omdömen i ordning och reda. Rektor ska ha mandat att sätta regler och stötta lärarna i sitt arbete. Vårdnadshavare har ett medansvar för sina barn som går i skolan.

3. Äldreomsorgen.

Ingen borde behöva känna oro för att bli gammal. Alltför många äldre känner sig ensamma och isolerade. Det behöver byggas fler trygghetsboenden och äldreboende så den som behöver flytta in ska kunna få det. Alla äldre som har behov av äldreomsorg ska på lika villkor ha möjlighet att välja boende. Kvaliteten i äldreomsorgen måste garanteras och brister måste anmälas och åtgärdas.

4. Migration och Integrationen.

För Moderaterna är det naturligt att bejaka öppenhet mot omvärlden, och samtidigt slår vi fast Sveriges nationella intressen genom reglerad invandring. Det måste vara skillnad mellan ett ja och nej. Ett nej måste innebära att man snabbt ska återvända. Ett växande skuggsamhälle med människor som stannar kvar utan tillstånd är oacceptabelt och ohållbart. Den som får ja ska ha möjlighet att bygga sig en framtid. En mycket viktig faktor för lyckad integration är att bli självförsörjande och att gå från nyanländ till nyanställd. Svenska språket är en nyckel till integration. Bidragstak för att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete är viktigt.

5. Skatter.

Sänkt skatt för alla som jobbar och för pensionärer. Det är rättvist att den som jobbar ska få behålla mer av sina intjänade pengar. Slöseriet med skattepengar måste dessutom minska. Det finns tyvärr gott om administration, olika statliga bidrag och felaktiga satsningar som kostar pengar och som kan minskas. Tex byggnation av kommunala huvudkontor när det finns behov av fler bostäder.

6. Företag

Det är företagare och företag som skapar jobb. Det måste bli enklare att starta och drivs företag. Allt från information till inlämnade av uppgifter. Vi vill minska regelkrånglet för småföretag. Förenkla 3:12 reglerna och underlätta vid generationsskiften och ägarbyten.

7. Sjukvård

Alltför många väntar på sjukvård. När moderaterna styrt regioner som Halland och Västmanland har vårdköerna minskat. Vi vill återinföra kömiljarden. Förstärka vårdgarantin. Ge patienter en fast vårdkontakt.

Jag uppskattar om du vill kryssa mig. Finns på plats nummer 2 till Västerås kommunfullmäktige och plats nummer 7 riksdagen, Västmanlands län.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: