Valrörelse

En valrörelse innebär mycket jobb, sena kvällar och tidig morgon. Det mesta ska vara förberett men mycket går också på volley när inbjudningar kommer sent, mediautspel från andra partier.