Förenkla för jobbskaparna

Alltför många företag tycker det är krångligt och dyrt att ansöka om tillstånd. Det hämmar företagande och försvårar för många företags utveckling.

Det är något som jag tycker är oroande och som det måste gå att göra något åt. Jag har genom åren lagt flera förslag för att förenkla för företagare.

Skriver om det i VLT idag.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: