Politisk retorik

Råkade snubbla över en bok av professor Erik Åsard, så här ett valår kändes det aktuellt att läsa.

Läsaren får en kort bakgrund av varje partiledare, deras första linjetal, installationstal och sedan några viktigare eller större tal de gjort. Han går igenom partiledarnas ordval, om de utmärker sig med något i sina tal och några avslutande konstateranden och utmaningar som är tänkvärda. Det är en bok för de som gillar retorik och politik. Men för det inte så mycket ordbingo inför ett partiledartal utan lite djupare om varför de väljer en viss berättelse i sitt tal eller orsak till språkbruk.

För den som inte kommer var med vid deras installationstal eller vill bli påmind om en viss fras finns även installationstalen i sin helhet i appendix.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: