Dags att staden planerar

Västerås har växt kraftigt de senaste åren samtidigt som vägar har avsmalnas och större leder försenats. Det skapar trafikkaos. Skriver i dagens VLT om trafikkaoset som behöver planeras och byggas bort.