Stoppa osund konkurrens

Skriver idag i Vlt tillsammans med Elisabeth om att Västerås stad bedriver osund konkurrens.

Annonser

Dags att staden planerar

Västerås har växt kraftigt de senaste åren samtidigt som vägar har avsmalnas och större leder försenats. Det skapar trafikkaos. Skriver i dagens VLT om trafikkaoset som behöver planeras och byggas bort.