Uppdrag till skolan

Under kvällens kommunfullmäktige ska s-styret göra ett krafttag för skolan. Så där mindre än 100 dagar före valet.

I ett av målen ska barn och unga ska känna tillit till människor och samhälle. Ett annat se ljust på sin framtid. Det är tyvärr inte två mätbart måla utan effekter av vad konkreta mål kan leda till.

Detta viktiga dokument att ta fram konkreta mål för skolverksamheterna borde ha tagits i början av mandatperioden. Istället har man haft extra möten och kommit fram med dokumentet i slutet av mandatperioden. Tyvärr visar detta att dagens beslut är ett hastverk. Det gynnar inte elever eller skolornas verksamheter.

Däremot att ha målet att elever ska nå minst godkänt i svenska och matematik i åk 3 är ett konkret och mätbart mål. Eller alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i åk 9 kan vara avgörande för att komma in på sin drömutbildning och det kan skapa framtidstro.

Vi stödjer de tre första målen. De är konkreta och tydligt mätbara. Tre mål vi alla är eniga om.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: