När äldre inte får rätt omsorg

Det har varit många artiklar i bl.a. VLT om olika tragiska exempel på där äldreomsorgen inte varit vad man skulle önskat. Anhöriga har inte fått veta hur dålig en äldre är och uppmanas åka hem, för att sedan komma tillbaka och den äldre somnat in utan någon vid sin sida. Majoriteten i styrelsen för den …

Fortsätt läsa När äldre inte får rätt omsorg

Annonser

Uppdrag till skolan

Under kvällens kommunfullmäktige ska s-styret göra ett krafttag för skolan. Så där mindre än 100 dagar före valet. I ett av målen ska barn och unga ska känna tillit till människor och samhälle. Ett annat se ljust på sin framtid. Det är tyvärr inte två mätbart måla utan effekter av vad konkreta mål kan leda …

Fortsätt läsa Uppdrag till skolan