Fritidsgård med idrottsprofil

För en tid sedan lade Caroline Högström och jag en motion om att fritidsgårdar i Västerås borde ges möjlighet till idrottsprofil. Det fanns tidigare på Vallby där ungdomar kunde träna boxning.

Ikväll kom den till kommunfullmäktige. Vi vet att idrottsvanor sätts tidigt och att fler behöver få fysisk aktivitet. Idag finns det så klart fritidsgårdar som ger möjlighet till tex innebandy men en idrottsprofil kan locka andra individer som gillar någon annan idrott än innebandy och kanske fler att komma till fritidsgården.

S-styret höll med om intentionen men valde att den inte skulle föranleda någon ytterligare åtgärd. De ansåg att intentionen skulle tas med i den nya fritidsgårdsverksamhetsplanen som nu arbetas fram och ska beslutas om 2019. Någon annan säger sig att det redan är möjligt och det borde finnas kulturprofil men det är ju utanför motionens ämne.

Men det som tog priset var ändå när en talare säger att motionen inte är något som borde tas upp i kommunfullmäktige. Denna person reagerade inte när motionen lades och inte när den behandlades i kommunstyrelsen. Nu vet ju du som läser detta att en motion får läggas i kf om den berör kommunen och är inom den kommunala kompetensen. Varken Caroline eller jag är med i ansvarig nämnd, vilket gör att vi måste lägga en motion om vi vill lägga liknande förslag. När motståndaren går på formfrågor så har sakargumenten tagit slut och när personen dessutom blir arg så förstärker det slutsatsen att vi vann debatten.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: