Revisionsrapporter visar brister i Västerås stad

Under kvällens kommunfullmäktige behandlades tre revisionsrapporter som alla gav dåligt betyg till ledningen av Västerås stad. Två rapporter var över ett år gamla, rapport om sjukfrånvaro samt rapport om stadens ledarskap.

Lite symptomatiskt att just de rapporterna har schabblats bort på någon hylla. Blir lite inaktuellt att diskutera dem. Men tyvärr vista de brister i organisationen. Chefer i olika förvaltningar har olika förutsättningar vilket också gr olika förutsättningar för anställda i olika förvaltningar. Några chefer har upp till 80 medarbetare. Flera medarbetare har fysiskt långt till sin chef. En del medarbetare kan ha 14 olika it system att arbeta i under en arbetsdag. Tillgången till administrativt stöd varierar och tillgången till olika resurser. Många män har arbetskläder medan kvinnodominerade arbetsplatser inte har det, kvinnorna saknar också oftare tjänstebil och får ta sin egen cykel eller bil. Möjligheten till kompetensutveckling varierar. Det måste staden jobba för att förändra.

Sjukfrånvaron i Västerås stad har stora skillnader mellan könen. Fler kvinnor, är oftare sjuka och under längre tid. Vi ser i rapporten olika organisations skillnader, strukturella löneskillnader och olika förutsättningar.

Vi kunde också se i den tredje rapporten att detta påverkar förvaltningarna protokoll, det yttersta pappret för invånare att se vad en nämnd har tagit för beslut. Det finns brister i protokollföringen, anslagning av protokoll, formuleringa av beslut etc.

Vi moderater har bl.a. i styrelsen i vård och omsorg och arbetsgivardelegationen följt och ställt frågor om sjukfrånvaron sedan 2014. Staden har börjar med systematisk arbetsmiljöarbete, jobbar med aktiv sjukskrivning (där chefer försöker fånga upp den som är sjukskriven), de för hälsosamtal med de anställda vid upprepade korttidssjukfrånvaro och rehabiliteringssamtal med medarbetare som är sjukskrivna över 14 dagar.

Annons
%d bloggare gillar detta: