Lucka -16-

Skatter är inte häftiga att betala. De är en gemensam insatts för att lösa gemensamma problem. I november yrkade moderaterna i kommunstyrelsen att sänka skatten med 5 öre. Vi fick nej. Vi ville sänka i små steg som är långsiktigt hållbart. I dagens Vlt skriver Richard om att det skulle vara möjligt med en sänkning …

Fortsätt läsa Lucka -16-

Annonser

Lucka -15-

Staten eller den politiska församlingen regeringen vill ofta visa sig handlingskraftiga med åtgärder. Det kommer i format riktade statsbidrag för en given eller obestämd tid. För att få statsbidraget måste kommuner eller landsting ansöka och om de blir beviljade också göra en avslutande rapport vart pengarna har gått till. För en del av projekten så …

Fortsätt läsa Lucka -15-

Lucka -13-

Luciatåg går runt om i Sverige idag. De finns för att vara en ljuspunkt under årets mörkaste tid. Några som också kan vara en beskyddare och ljuspunkt är polisen.  Polisen har ansvaret för att upprätthålla lag och ordning. Jämförelsevis är antalet poliser i Sverige relativt få i relation till övriga EU-länder. Med nya samhällsproblem krävs …

Fortsätt läsa Lucka -13-

Lucka -12-

Förtätningsivern i Västerås har gått för långt. Det ser vi på flera platser. Sex punkthus ska byggas med omkring 100 lägenheter i Ekberga park som ligger vid Ekbergaskolan. Boende protesterar       Bilden visar en annan byggnation. Vi moderater vill bygga Västerås i samförstånd med västeråsarna. Inte som nu bygga höghus på alla områden …

Fortsätt läsa Lucka -12-

Lucka -11-

En person som har en idé, vill starta ett företag för att kunna utveckla den och sälja till andra har fullt upp med det och kanske att hitta finansiering. En del skattefrågor, bokföring och affärsplan till det. Samtidigt behövs ofta ett antal tillstånd från kommunen och andra myndigheter. Kommunen ska vara en möjliggörare och ge …

Fortsätt läsa Lucka -11-

Lucka -10-

Det finns en del studier på att fysisk aktiviteter underlättar för lärande bla Göteborgs universitet. Många idrottare upplever en glädje och endorfin kick.   Vid senaste kommunfullmäktige lade Caroline Högström och jag en motion om att fritidsgårdar ska kunna få möjlighet att ha idrottsprofil. Vilken/vilka idrotter som skulle kunna bli aktuellt för en fritidsgård ska …

Fortsätt läsa Lucka -10-

Lucka -9-

Kommunikationer är alltid viktiga för att få en levande bygd eller stad. Vägar och kollektivtrafik är två andra viktiga kommunikationer för att invånare ska kunna ta sig till sin destination. Erikslund handelsområde lockar många besökare. E18 har mycket trafik inte minst så kallad farligt gods som just passerar handelsområde. Västerleden måste byggas nu. Moderaterna har …

Fortsätt läsa Lucka -9-