Det politiska året 2017

På något sätt har jag uppfattat året som lugnare jämfört med 2016, med det sagt är det sällan stiltje i politiken. Det som var mycket att sätta in sig i med uppdragen via SKL, har nu landat och avtalsrörelsen för året blev lugnare än vad jag befarade. Till slut fick vi en sammanslagning av Pacta och KFS. Det fick möjlighet att delta i CEEP Public services summit.

I Västerås har det blivit många pressklipp. Det har varit ett rekordår. Med bland annat en förstasida i VLT om visionen att göra Svartån badbar. Året avslutades med att jag oväntat fick in friidrottsarena i årsplanen. Den har funnits där tidigare men plockades bort. Hade den plockats bort hade det inneburit att jobbet med att få till en ny arena hade avstannats då den gamla är mycket sliten och behöver renoveras kraftigt för att vara funktionell.

Jag valde att byta nämnd från 2:e vice ordförande i styrelsen för Västerås stad vård och omsorg till ledamot i byggnadsnämnden. Två skilda världar vad gäller nämndkultur, medborgarkontakter, hur medborgare påverkas av besluten, antal beslut under möten samt köns och åldersfördelning på ledamöterna i nämnden. Så en del nytt att sätta in sig i, få ärenden verkar vara den andra lik och många beslut avgörs under mötet.

Jag har gjort många studiebesök och praktikdagar hos bland annat café, snabbmatsrestaurang och Systembolaget. Studiebesök är viktigt för att få in nya intryck och synpunkter på hur Västerås stad fungerar. Systembolaget är ju statligt och där var det mer att diskutera gårdsförsäljning och få förståelse hur Systembolaget fungerar.

För partiet har det varit ett turbulent år med initialt låga opinionssiffror och avsättning av partiledare. Det är med den politik som skrevs fram under Annas tid, som arbetsstämman antog och som vi kommer att gå till val på. Det är ytterst få som kan fortsätta som partiledare när media är emot och låga opinionssiffror. Med Ulf har vi nu en partiledare med annan framtoning i debatter och som media tycks gilla. Opinionssiffrorna stiger och läget känns bra. Arbetsstämman var lugn, trevlig stämning och bra debatter.

Jag har även i år fått möjlighet att viga några par, det har dock blivit färre än förra året.

Annars har året handlat om att förbereda 2018 års valrörelse med att skriva fram lokala ämnesprogram, ta fram valbudget, genomgång av valplan och annat som behöver bokas inför ett val. Vi hade provval och jag fick förtroendet att vara på plats 2 i kommunvalet och det är jag glad för. Jag finns med på riksdagslistan men det är kommunvalet jag kommer att satsa på.

Även om opinionssiffror ser bra ut idag är det inget man kan ta för givet nu gäller det att alla medlemmar jobbar hårt för att få till en valvinst.

%d bloggare gillar detta: