Lucka -21-

I veckan släppte Moderaterna ett program med 13 punkter för att få fler i jobb.

Arbetslöshet är ett av de säkraste sätten att cementera utanförskap. SCB definierar utanförskapet som att det utgörs av personer med sociala ersättningar och bidrag, till exempel försörjningsstöd. Konsekvenserna av detta utanförskap kan bli katastrofala för individer, familjer och även samhället. Genom att människors ställs utanför arbetsmarknaden minskar ett lands BNP och levnadsstandarden försämras, såväl för redan sysselsatta som för de arbetslösa. Hög arbetslöshet är därmed att betrakta som ett misslyckande för den ekonomisk förda politiken i ett land.Höga trösklar in på arbetsmarknaden är en annan bakomliggande orsak till arbetslöshet. Lönegolvet på svensk arbetsmarknad försvårar avsevärt för lågutbildade människor att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket i många fall gäller just gruppen ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte tillförskaffat sig grundläggande utbildning.

Moderaterna i Västerås har 13 förslag för att minska arbetslösheten i Västerås och få fler företag.

1. Motprestation och ökade krav vid försörjningsstöd

2. Obligatoriska hembesök

3. Inför en ny jobbform lokalt som endast kräver låga förkunskaper

4. Anställ ungdomar i äldreomsorgen

5. Fler måste ges chansen att bli egen företagare

6. Informationskampanj till företagare om vilka typer av anställningsstöd Arbetsförmedlingen erbjuder

7. Minska kommunens konkurrens till företagen – inför utmaningsrätt

8. Fler arbetsgivare att välja mellan inom välfärdsområdet – inför LOV

9. Staden ska ta ett särskilt ansvar för personer som står långt från arbetsmarknaden

10. God beredskap för framtida företagsetableringar

11. Inför en e-tjänst för att underlätta för nyföretagare

12. Staden ska göra mindre upphandlingar så att fler företag kan lägga anbud

13. Stadens attityder till företagande måste förbättras

<span>%d</span> bloggare gillar detta: