Lucka -20-

Bostadsbolaget Mimer kommer att införa parkeringsavgifter på alla sina parkeringar i Västerås, de som hyr idag får höjs avgift. Parkeringarna indelas i tre zoner, där city, Öster Mälarstrand och Lillåudden har dyrast parkering.

Till skillnad från övriga av stadens parkeringar som beslutas av tekniska nämnden och parkeringsbolaget vars avgifter tas upp i kommunfullmäktige så tas detta beslut i Mimers styrelse. Tyvärr kommer de boende inte få högre standard. Mimer säger att det är kostnad för skötsel av p-avgifterna. Orsaken tycks vara Mimers stora byggnationer, nya ägardirektiv och tyvärr ett slag mot de som måste ha en bil och en bilparkering. När de bygger nya bostadsområden så skapas färre p-platser per bostad än tidigare år.

Parkeringsfrågan har varit och är en politisk fråga. Vi moderater ser att västeråsare behöver bil, många som bor utanför city har två bilar per hushåll för att klara vardagen med jobb och skjuta barn till olika aktiviteter. Då är det tufft att minska byggnationen av antalet p-platser och införa/höja p-avgifter. Vi är i en högkonjunktur men det kan tyvärr ändras ganska snabbt.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: