Lucka -7-

Ikväll på kommunfullmäktige togs årsplan för 2018 med investeringsbudget för 2018-2020. Det blev en oväntad utgång.

I förslaget till s-styrets kompletterande årsplan hade en ny friidrottsarena tagits bort jämfört med beslutet i juni. Det tycker jag är högst olyckligt med tanke på att Nämnden för idrott och friluftsliv tagit beslut om att prioritera en ny friidrottsarena (förutom den nya innebandyhallen som är under upphandling). Friidrottsarenan har kraftigt renoveringsbehov. Några nödvändiga renoveringar gjordes förra året men de har redan blivit nedslitna. Föreningen kan inte arrangera tävlingar som de brukar för att arenan är i så dåligt skick. Träning sker lite på egen risk.

En ny friidrottsarena finns med i Moderaternas årsplan. Jag argumenterade för att friidrottsarenan skulle med. Kommunstyrelsens ordförande insåg behovet och ville yrka för. Kristdemokraterna var också för en arena. Så efter justering av yrkande och propositionsordning så bifall ett enhälligt kommunfullmäktige att en ny friidrottsarena ska finnas med i investeringsbudget för 2018-2020. Ett hopp för barn och ungdomar som friidrottare i Västerås och även aktiva inom amerikansk fotboll som också använder arenan.

VLT skriver om detta.

Annons
%d bloggare gillar detta: