Lucka -3-

Det finns mycket att önska för äldreomsorgen. Äldre ska kunna känna sig trygga och slippa oroa sig över hur ska det bli. Det får inte förekomma vanvård. Samhällets skyddsnät ska finnas där för alla. 

Vi moderater vill stärka inflytandet för våra äldre. Valfrihet måste öka så att fler äldre känner sig tryggare och kan få det stöd de behöver. Den äldres vilja ska alltid vara i centrum. Precis som en äldre idag har rätten att få välja mellan olika hemtjänstutförare måste det bli lika självklart att själv få välja mellan olika typer av ”särskilda boenden” så väl när det gäller utförare som inriktning. Därför vill vi införa lagen om valfrihet (LOV) när det gäller särskilda äldreboenden och servicehus i Västerås.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill pröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till äldre eller patienten.

Nyligen släppte Moderaterna 10 förslag för att stärka äldreomsorgen.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: