Lucka -2-

Trygghet är något som är subjektivt. Samtidigt finns massor att göra som skulle vara bra för allas trygghet.

Det finns beslut om att det inte ska vara längre än ett visst avstånd till en grönyta oavsett var man är i staden. Samtidigt är det just parker och skogsområden som skapar otrygghet på kvällen. Varför ska någon behöv känna sig orolig att vara ute på kvällen? Eller springa ensam i ett motionsspår efter att solen gått ned?

Vi moderater vill att buskage ska rensas upp, stadsdelsskogar ska underhållas, belysning ska fungera och inte lysa enbart på cykelbanan utan också en bit utanför. Gångtunnlar ska helst vara målade i ljusa färger och med bra belysning. Det är några enkla fysiska åtgärder för att minska otryggheten.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: