Fridnässkolan nedläggningshotad

Fridnässkolan är en av Västerås vackraste skolor och ligger i ett bostadsområde. Eleverna kan gå till skolan utan att föräldrarna behöver vara oroliga. Fridnässkolan är återigen nedläggningshotat då S-styret i Västerås har meddelat att de kommer att lägga ned skolan. De vill bygga en ny skola så barnen måste ta sig över en järnväg och …

Fortsätt läsa Fridnässkolan nedläggningshotad

Träna med mens

Har funderat en tid om detta är ett ämne att skriva om. Det är ju märkligt nog lite tabubelagt. Noterar att Libresse efter alla år till slut har insett att blod är rött (och inte blått ) genom en kampanj #bloodnormal Många flickor och kvinnor som tränar har svåra smärtor, har kraftiga blödningar och får …

Fortsätt läsa Träna med mens

Dags att sänka skatten i Västerås

Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Delårsbokslut för Västerås stad visar på en ökning av resultatet i jämförelse med budget från 146 till 173 miljoner kronor när jämförelsestörande poster är borttagna. Det totala resultatet är 290 miljoner kronor. En kommun får och ska aldrig ta ut mer skatt än nödvändigt. Prognosen visar att västeråsarna är …

Fortsätt läsa Dags att sänka skatten i Västerås