Socialdemokraterna vill ha könsseparerade badtider 

Debatten om könsseparerade badtider har pågått i över ett år i Västerås. Ikväll diskuterades till slut en motion i ämnet. Debatterna i Nämnden för idrott och friluftsliv har varit hårda. Missade debatten när en interpellation framställdes så hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. Det blev ändå en rätt sansad debatt. 

Jag har i ett års tid försökt på ett svar om socialdemokraterna är för eller emot. Till slut svarade de på min fråga. De är för. Vi är emot. Vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet. En kommun ska inte aktivt begränsa flickor och kvinnors frihet, som detta förslag innebär. Vi ska inte gå bakåt i jämställdhetsarbetet, vi ska gå framåt.

I Ystad har man prövat en annan lösning, de haft könsblandad simundervisning för nyanlända med lyckat resultat, att kvinnor och män fortsätter att simma på egen hand eller i skolan. 

%d bloggare gillar detta: