Oroande med stora lån

Stora lån pga många stora investeringar är på gång i Västerås. Oroande att det kan drabba kommande generationer, inte minst om räntan stiger. Skriver i VLT tillsammans med Elisabeth Unell.