Dags att avveckla kommunalt bolag

Skriver i VLT tillsammans med Elisabeth Unell om att det är dags att avveckla Västerås strategiska fastigheter AB. Fastigheter som inte är av strategisk betydelse långsiktigt för Västerås stad ska staden inte äga.

Oroande med stora lån

Stora lån pga många stora investeringar är på gång i Västerås. Oroande att det kan drabba kommande generationer, inte minst om räntan stiger. Skriver i VLT tillsammans med Elisabeth Unell.