Inför ceremoni för veteraner i Västerås

sweden

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en ceremoni för veteraner i Västerås.

Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. På Veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära insatser och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls. Till högtidlighållandet inbjuds Sveriges samtliga veteraner och deras anhöriga, inte enbart officerare, soldater och sjömän utan även personal från Polisen, Tullen, Kustbevakningen, Kriminalvården och andra myndigheter som deltagit i fredsinsatser.

Vi menar därför att Västerås stad borde uppmärksamma Veterandagen den 29 maj genom en lokal ceremoni, gärna i samverkan med Försvarsmakten och andra aktörer. Den nationella ceremonin kan tjäna som förebild, men det finns också utrymme för att ge ceremonin en lokal prägel.

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Att från och med 2018 inrätta en årlig, lokal ceremoni på Veterandagen den 29 maj

<span>%d</span> bloggare gillar detta: